Daily Archives: 2010-05-19

J. Survilaitė: Emigranto palinkėjimai vienintelei tėvynei

Žinomas Vakarų Europoje mokslininkas, biochemijos mokslų daktaras Alfonsas Kušlys su šventu sielos virpuliu prisimena gimtąsias apylinkes Šiaulių rajone, Voveriškių kaime, kur visa aplinka dvelkė šviežumu, ramybe, o visi keliai ir takeliai, kuriais vakarais liejosi graudžios lietuviškų giesmių ir ilgesingų liaudies dainų melodijos, buvo vinguriuoti, kaip ir visa to krašto istorija…

Continue reading