43-oji Pavasario poezijos paukštė praskrido pro Lietuvą

Gegužės mėnesio antroji pusė kasmet Lietuvoje suskamba poetų eilėmis. Jau kelinti metai toji sielai artima šventė vadinama tarptautine, nes joje dalyvauja poetai iš daugelio ne tik Europos šalių, bet ir Amerikos.

Labai malonu ir šiais metais buvo sutikti senas pažįstamas poetes Eglę Juodvalkę ir Valeriją Bogutaitę ir Amerikos bei poetų sąrašuose matyti šveicaro Arno Camenisch pavardę, kurio eiles į lietuvių kalbą vertė M. Roduner. Poezijos Pavasario atidarymo šventė įvyko gegužės 15 d., sekmadienį, Vilniaus  arsenalo muziejuje, ir buvo paskirta pirmojo P.P. laureato J. Marcinkevičiaus atminimui.

Nuo pirmadienio ryto poetai pasklido po visą Lietuvą. Man teko dalyvauti Panevėžio humanitarinės krypties Vytauto Žemkalnio gimnazijoje, kurioje gimnazijos moksleiviai parodė Lietuvos poetų patriotinių eilių tema  sukurtą labai jausmingą spektaklį, papildytą patriotinėmis partizanų dainomis. Gimnazijos sodelyje skaitėme savo eiles ir koncertavo Lietuvoje populiarus ansamblis “Skylė”, atliekantis Lietuvos laisvės gynėjams -broliams partizanams pašvęstas dainas.

Gražus patriotinis akcentas įvyko susitikimas buv. Nepriklausomos lietuvos paskutiniojo UR  ministro Juozo Urbšio tėviškėje-muziejuje Panevėžio rajone.  Mūsų grupėje važiavę poetai – signataras sovietinio režimo kalinys Gediminas Iešmantas, Sibiro tremtinė Marytė Kontrimaitė, A. Viliūnas, aš ir LRTV diktorius J. Šalkauskas po J. Urbšio ąžuolu, prie laužo paskaitėme beveik šimtui iš gretimų apylinkių suvažiavusiems poezijos mėgėjams savo eiles. Tai įvyko abiem pusėms ilgai atmintyje pasiliksiantis gražus tautinis prisiminimas…

Didelėje rimtyje ir susikaupime praėjo poezijos popietė Kauno katalikiškoje Vyturio gimnazijoje, dalyvaujant porai šimtų vyresniųjų klasių moksleivių. Buvome apdovanoti pačių mokinių sukurtu gimnazijos kalendoriumi, apdovanoti rožėmis ir maloniu dėmesiu.

Prieš Poezijos P. renginį, organizuotą Maironio literatūros muziejaus direktorės A. Ruseckaitės Kauno Vytauto bažnyčioje vyko šv. Mišios, o po jų bažnyčioje savo eiles skaitė poetai kauniečiai ir mums jau pažįstamas Paberžės klebonas Skaidrius Kandratavičius. Visus poetus nuoširdžiai pasveikino ir palaimino Vytauto bažnyčios prelatas.

Nepamirštamas susitikimas vyko Vilniaus rotušėje, kurį visiems poetams organizavo Vilniaus miesto savivaldybė bei jos naujasis meras A. Zuokas. Oficialioje dalyje buvo pristatyti visi dalyvavę poetai ir apdovanotas Vilniaus miesto mero metų prizu poetas Leonardas Gutauskas už rinkinį “Urbo” kalnas. Visi buvome pavaišinti skaniais lietuviškais pietumis…
Šių metų Poezijos P. laureatu tapo poetas Jonas Kalinauskas  už poezijos rinkinį “Plunksnų plėšytojos”, LRS leidykla.

Comments are closed.