Į gimtąją Marijampolę sugrįžo dailininkės J.Katiliūtės ankstyvieji paveikslai

Po ilgametės ŠLB narės, ženevietės dailininkės Juzės Katiliūtės mirties, jos studijoje likę paveikslai, eskizai, asmeniniai tapybos įrankiai ir meno knygos, testamento vykdytojos valia, buvo patikėti Šveicarijos Lietuvių Bendruomenei surasti jiems geriausią šeimininką.

Juo tapo Juzės Katiliūtės gimtojo krašto Marijampolės Kultūros centras, kuris jau didžiavosi turėdamas virš 40 pačios dailininkės padovanotų paveikslų. Visa 60 metų Juzės Katiliūtės kūryba buvo skirta Lietuvai, kurios netektis 1944 metais tapo nekuo neužpildoma tuštuma ir nenumalšinamu ilgesiu. Jos darbų sugrįžimas tėvynėn, lyg ir sudėliojo viską į savo vietas.

Paveikslai sugrįžo prieš pat jubiliejinę parodą, skirtą trims išeivijos meninkams, kilusiems iš Suduvos krašto, tarp jų ir Juzei Katiliūtei. Jai šiemet būtų sukakę devyniasdešimt penkeri. Šalia Dinos Budginas iš JAV paveikslų ir Izraelio Bidermano fotografijos darbų, didžioji  ekspozicijos dalis (apie 30 paveikslų, eskizų, meno knygų ir tapybos įrankiai) parodoje skirta kraštietei Juzei Katiliūtei, iš Alpių šalies visiems laikams sugrįžusiai į gimtąjį kraštą. Paroda veiks iki 2012 metų gegužės mėnesio.

Birutės Kurtinaitienės nuotraukoje: parodą atidaro Marijampolės Kultūros centro parodų organizatorė Ona Birutė Surdokienė.

Daugiau apie parodą ir Juzės Katiliūtės kūrybinio palikimo sugrįžimą į tėvynę – Algio Vaškevičiaus straipsnyje, spausdintame Čikagos dienraščio „Draugas“ šeštadienio priede (2011.06.04).

Comments are closed.