Išleista nauja J. Survilaitės knyga apie senąją Šveicarijos lietuvių emigrantų kartą

Rugsėjo 7 dieną Vilniuje Adomo Mickevičiaus bibliotekos didžiojoje salėje buvo pristatyta Lietuvos Rašytojų sąjungos leidyklos išleista nauja rašytojos Janinos Survilaitės knyga „Visada tolimi – niekada svetimi; atsiminimai, pasakojimai, interviu„.

Tai apybraižos-portretai apie senąją Šveicarijos lietuvių emigrantų kartą, jos šviesuolių likimus, darbus, pasišventimą Lietuvai. Joje pasakojama apie dailininkus J. Katiliūtę, G. Stanulį, J. Stasiulienę, profesoriu kunigą J. Juraitį, lietuves vienuoles, žymius mokslininkus: dr. A. Kušlį, dr. V. Dargužą, A. Naraką, diplomatus N. Prielaidą, J. Savickį, A. Gerutį ir kitus lietuvius, kaip E. Garbačiauskienę, E. Vaitkevičienę, A. Gegeckienę, I. Kaestli, teisininką – žurnalistą A. Koniukovą, ELSS savaites.

Šveicarijos lietuvių bendruomenės šešiasdešimtmečiui skirtoje knygoje įdėtos ištraukos iš įvairių J. Survilaitės literatūrinių kūrinių, kuriuose aprašyti autentiški Alpių šalies lietuvių  išgyvenimai.

Knygą galima įsigyti visuose Lietuvos knygynuose, o vėliau ji bus atvežta ir į Šveicariją.

„…Nė vieno mano tautiečio emigranto kelias į šią dieną nebuvo lengvas, veikiau pažymėtas sunkia be Tėvynės žmogaus dalia, skausmingai išgyventais nereikalingo, svetimo užsieniečio padėties nepatogumais. (…) Mes atvykę į Šveicariją privalome prisiminti jų gyvybingą veiklą, jų ištvermę ir vidines galias, padėjusias Alpių krašte jiems susikurti gyvenimą, apie kokį svajota…“, – rašo J. Survilaitė.

Comments are closed.