Išeivijos studijų dienos vyks rugsėjo 8-9 dienomis Londone

iseivijaLondono „Santaros-Šviesos“ klubas, bendradarbiaudamas su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu bei Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomene, 2012 m. rugsėjo 8-9 dienomis Lietuvių sodyboje prie Londono rengia Išeivijos studijų dienas. Jomis siekiame išeivijoje sukurti atviros diskusijos terpę lietuvių tautos, Lietuvos kultūros, visuomenės ir valstybės raidos klausimais ir tokiu būdu paskatinti užsienyje gyvenančius lietuvius būti aktyviais savo ir Lietuvos ateities kūrėjais.

Šiais metais aptarsime Lietuvos kultūros ir išeivijos kūrėjų santykį – diskutuosime apie kūrybingosios išeivijos ryšį su Lietuvos kultūra, šio ryšio istorinę svarbą ir ateities perspektyvas. Greta kitų pranešėjų 2012 m. Išeivijos studijų dienose dalyvauti sutiko dr. Rasutė Andriušytė-Žukienė,žinoma M.K.Čiurlionio paveldo tyrinėtoja ir išeivijos lietuvių dailės specialistė, dr. Dalia Kuizinienė, Kauno VDU dėstytoja, literatūros kritikė ir išeivijos literatūros žinovė, Rūta Stanevičiūtė, muzikologė, LMTA dėstytoja. Specialiu vakaru rugsėjo 7 d. LR Ambasadoje anglakalbiams Lietuvos draugams pristatysime kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūrybą.

Detalesnę informaciją galite rasti tinklapyje www.litsmeet.co.uk. Jeigu norėtumete Išeivijos studijų dienose skaityti pranešimą, rašykite rvpifas@yahoo.com

Comments are closed.