Sveikinamasis žodis

J.E. Ambasadorius ir Nuolatinis Lietuvos Respublikos Atstovas Jungtinėms Tautoms bei kitoms tarptautinėms organizacijoms Ženevoje, Rytis Paulauskas siunčia Šveicarijos lietuvių bendruomenei sveikinamąjį žodį.

Visos Atstovybės vardu sveikinu Šveicarijos lietuvių bendruomenės narius. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkei Jūratei Caspersen už puikų bendruomenės atstovavimą, o taip pat ir visiems jos nariams už jų norą palaikyti gyvybingą lietuvišką dvasią Šveicarijoje. Bus labai džiugu įsilieti į jūsų tarpą.

Nuo šių metų balandžio mėnesio man tenka garbė atstovauti Lietuvą tarptautinėse organizacijose, kurių Ženevoje yra virš keturiasdešimties. Artėjantis Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai 2013 m. bei ženklus kuruojamų sričių skaičius – žmogaus teisės, humanitariniai, prekybos, aplinkosaugos, nusiginklavimo klausimai – didelis iššūkis. Tuo pačiu tikiu, jog stipri Atstovybės diplomatų komanda, mano daugiašalės diplomatijos patirtis anksčiau dirbant Strasbūre, Niujorke bei Vienoje ginant Lietuvos interesus saugumo politikos ir žmogaus teisių srityse, taip pat Lietuvai pirmininkaujant ESBO organizacijai ar rengiantis NATO narystei, bus naudinga ir atstovaujant Europos Sąjungos poziciją bei Lietuvos interesus Jungtinių Tautų arenoje. Sieksiu išlaikyti kontaktą su Šveicarijos akademinėmis institucijomis bei jose ar kitose valstybėse studijuojančiais lietuviais. Pasidalinsiu tarptautinių santykių, tarptautinių organizacijų veiklos patirtimi, o taip pat įsiklausysiu į novatoriškas akademines idėjas. Tai abipusiškai turtina bei skatina nuodugnų domėjimąsi Jungtinių Tautų bei Lietuvos veikla jose.

Tarptautinė aplinka taip pat formuoja ir asmeninius pomėgius. Kartu su žmona, Rūta, bei sūnumi Gyčiu, kuris šiuo metu baigia prancūzų licėjų Vienoje, mėgstame keliauti, o Rūta ir gaminti tarptautinės virtuvės patiekalus, domimės menu, literatūra, kinematografija bei senovinių sportinių automobilių istorija, jų restauracija.  Mūsų sfinksų veislės katinas Liusjenas – taip pat neišsemiamas šmaikščių pastebėjimų  šaltinis.

Mieli bendruomenės nariai, mūsų Atstovybėje esame pasiruošę įdomioms ir turiningoms diskusijoms bei artėjantiems kultūriniams, akademiniams projektams. Iki greitų susitikimų!

Comments are closed.