Atskira Šveicarijos ambasada Lietuvoje nenumatoma

swissRugsėjo 10 d. LR prezidentė priėmė Šveicarijos ambasadoriaus Lietuvoje Valterio Hafnerio skiriamuosius raštus, bet iki šiol nėra paviešinta jokia informacija, kur reziduos naujasis ambasadorius ir kuo užsiims. Šiuo klausimu į lietuviai.ch redakciją ėmė masiškai kreiptis susidomėję Šveicarijos lietuviai, turintys šveicarų pilietybės sutuoktinius, vaikus bei draugus.

Paprašiau šį įvykį pakomentuoti Lietuvos Ambasados Šveicarijoje ir gavau tokį atsakymą iš LR Ambasadoriaus J. Rudalevičiaus asistentės Mildos Matulaitytės Feldhausen:

„Remiantis pokalbiu  su Šveicarijos garbės konsulu Lietuvoje p. Bruno Kaspar, Šveicarijos politika šiuo atžvilgiu išlieka kaip ir buvusi – atskirų ambasadų kiekvienoje iš trijų Baltijos šalių įkurti nenumatyta.

Ambasadorius, kurio rezidavimo vieta – ambasada Rygoje, ir toliau iš ten atstovaus visoms trims šalims: Estijai, Latvijai ir Lietuvai.

Lietuvoje Šveicarija yra įkūrusi Garbės konsulatą, tačiau, kaip skelbiama Šveicarijos užsienio reikalų ministerijos puslapyje, jis jokių konsulinių veiksmų neatlieka.

Visais konsuliniais ir kitais klausimais, kaip ir iki šiol reikia kreiptis į Šveicarijos Konfederacijos ambasadą Rygoje.“

Comments are closed.