Pusiaužiemis

pusiauziemis„Sausio 25-oji nuo seno didžiojoje mūsų krašto dalyje yra vadinama viduržiemiu  arba pusiaužiemiu.

Šią dieną šeimininkai įvertindavo žiemos laikotarpiui sukauptus išteklius: kiek liko maisto, pašarų, malkų ir kitų atsargų. Jei sunaudota daugiau nei pusė, tai reiks patausoti, kad dar užtektų ir antrai žiemos pusei.

Kai kur ši diena buvo siejama su meška. Esą šiandien ji verčiasi ant kito šono ir pradeda žįsti kitą leteną.

Nors tikroji vasara dar toli, tačiau spėjama, jog mūsų protėviai metus seniau bus dalinę ne į 4, o į 2 metų laikus. Manoma, jog būtent „pavasario – vasaros“ pusmečio laikotarpį baltai seniau bus vadinę žodžiu vasera. Šio sezono pradžia kaip tik ir galėjusi būti skaičiuojama nuo pusiaužiemio, kai Saulė pradeda šviesti jau nebe žiemiškais, o šildančiais spinduliais. Gal neveltui netrukus prasidėsiantis mėnuo ir vadinamas vasariu.

Pusiaužiemyje vykusį, “Kumeliuko krikštynomis“ vadintą pasilinksminimą A.J.Greimas buvo linkęs laikyti pirmojo Naujųjų metų jauno Mėnulio pagerbimo švente. Mėnulio palyginimas su kumeliuku, arkliu, žirgu, išties yra būdingas mūsų tradicijoms. Štai, kad ir mįslėse: „Laukas arklys pro vartus žiūri (Mėnulis)“; „Seredoj, subatoj gimė dievo kumeliukas auksinėm kamanom, sidabrinėm patkavom (Mėnuo)“. Jauno Mėnulio gimimas senoviniame rago (sausio) mėnesyje, pasak A.J.Greimo, mūsų protėviams ir turėjo žymėti Naujų metų pradžią.

Pastarojo meto atradimai, atskleidę naujų netikėtų žinių apie baltų astronomiją, leidžia patvirtinti A.J.Greimo spėjimus apie Mėnulio-Žirgo sąsajas su senovine Naujų metų atskaita mūsų krašte. Pasirodo, kad zodiakinis Vandenio žvaigždynas kadaise mūsų krašte buvo siejamas būtent su Žirgo vaizdiniu. Ant apeiginio viduramžių kaušo, aptikto Gardine, yra pavaizduotas originalus zodiakinis kalendorius, jame Vandenio žvaigždyno vietoje – šuoliuojantis žirgas.

Senieji mūsų žvaigždininkai, po Žiemos saulėgrįžos įdėmiai stebėję vakaro dangų, galėjo laukti tos nakties, kai, išryškėjus žvaigždėms, už vakarų horizonto pasirodys svyrantis Dangiško žirgo žvaigždynas (Vandenis) su jame spindinčiu jauno Mėnulio pjautuvu, kad galėtų paskelbti Naujų metų pradžią.“

Tai – ištrauka iš Jono Vaiškūno straipsnio „Pusiaužiemis: metų posūkis į vasarą ir barsuko prognozės“ tautinio žinių ir gyvenimo būdo portale www.alkas.lt

Dėkojame autoriui už suteiktą teisę pasinaudoti jo straipsniu.


Comments are closed.