Ilgiausiame pasaulio tunelyje gyvai diskutuota apie LR Pirmininkavimo prioritetus

gotardasSpalio pabaigoje, nuo kalnų viršūnių atplūstančiam vėjui pučiant 100 km/h, LR ambasadorius Šveicarijos Konfederacijoje ir Lichtenšteino Kunigaikštystei dr. Jonas Rudalevičius Europos Sąjungos šalių ambasadorius ir Šveicarijos aukštus pareigūnus sukvietė į ilgiausią Šveicarijos ir pasaulio Gotardo tunelį (tunelio ilgis – 57 km).

Šią, kiek neįprastą LR Pirmininkavimo pasiekimams ir tolimesniems iššūkiams pristatyti vietą, ambasadorius pasirinko neatsitiktinai. „Šveicarija nėra ES šalis, todėl atkreipti dėmesį į LR pirmininkavimą šioje šalyje nėra paprasta“ – Šveicarijos televizijai sakė ambasadorius J.Rudalevičius. Europos šalių infrastruktūros ir transeuropinių transporto tinklų plėtra – vienas iš Lietuvos pirmininkavimo prioritetų, o Šveicarija – viena iš Europos šalių, turinti moderniausius ir efektyviausiai veikiančius antžeminio transporto tinklus.

„Ieškojome tokios vietos, kuri tiesiogiai sietųsi  su LR Pirmininkavimo prioritetais, taip pat būtų aktuali ir šveicarams“. Kartu su nevyriausybine organizacija „Alpeninitiative“ ir buvo surengta pažintinė-diskusinė kelionė į šį tunelį, skirtą geležinkelio, lengvųjų automobilių ir sunkvežimių susisiekimui.

Kitas labai svarbus aspektas – Šveicarijoje itin puoselėjamos ilgametės aplinkosaugos ir gamtos tausojimo tradicijos. Šio tunelio statyba tai – puikiausias įrodymas, kad net ir dešimtmečius trunkantys darbai gali puikiausiai būti suderinami su modernia aplinkos tausojimo politika. Važiuojant tunelio link, akį traukia sodrūs žaliuojantys laukai, matyti, kad jie derlingi, dirbami.

„Ten, kur dabar žaliuoja žolė ir jau šiemet derėjo pasėliai, dar prieš kurį laiką matėsi tik kalkių ir uolienų krūvos, suvežtos iš tunelio ir likusios po sprogdinimo darbų“ – kelionės dalyviams aiškino Gotardo tunelio projekto vadovas, p. Adrian Wildbolz. “Mes “pasiskolinome” mums reikalingus žemės plotus keleriems metams iš kantono (Šveicarijos administracinis vienetas) ar aplinkinių gyventojų, kuriuos, savo ruožtu, įsipareigojome grąžinti ne tik išvalytus ir švarius, bet ir visiškai apsodintus, apželdintus” – tęsė jis.

„ES ambasadorių dėmesį patraukė tai, jog šis projektas yra labai reikšmingas pavyzdys statant paneuropiniam vadinamajam I transporto koridoriui priklausančią RAIL BALTIKA“ – vienam didžiausių Šveicarijos dienraščių NZZ taip pat sakė ambasadorius Jonas Rudalevičius. Anot ambasadoriaus, įgyvendinant šį labai svarbų Lietuvai projektą galima ir reikia perimti naudingą šveicarų patirtį, kaip projektuoti, valdyti, statyti bei eksploatuoti šią strateginę geležinkelio šaką.

Taip pat labai svarbu paminėti, kad 2004 metais, Šveicarijos iniciatyva buvo pradėtas Tarptautinės geležinkelių organizacijos (OTIF) su būstine Berne ir Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimas, įgyvendinant RAIL BALTICA projektą.

„Džiugu, kad šis Lietuvos Pirmininkavimo renginys sulaukė didelio atgarsio Šveicarijoje, Lietuvos vardas buvo minimas ne tik valstybinės televizijos programose, bet ir didžiausiuose Šveicarijos dienraščiuose. Šalyje, kuri nėra ES narė ir neskuba ja tapti, toks dėmesys mūsų renginiui – tai mums labai svarbus įvykis“ – baigdamas Šveicarijos televizijai sakė ambasadorius.

Šis LR Pirmininkavimui skirtas renginys buvo svarbiausias LR ambasados Šveicarijos Konfederacijoje ir Lichtenšteino Kunigaikštystei Pirmininkavimo renginys.

Comments are closed.