Virtuali Lietuvos enciklopedijos paroda

Lietuviu_enciklopedijaLietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyrius kviečia aplankyti virtualią „Lietuvių enciklopedijos“ parodą.

Artimiau susipažinti su jos rengimo istorija, leidėjo J. Kapočiaus asmenybe ir veikla, kurią iliustruoja garso ir vaizdo įrašai, archyviniai dokumentai ir fotografijos. Parodoje gausu autentiškų dokumentų: iš Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomo žymaus išeivijos istoriko, archeologo prof. Jono Puzino (1905-1978) ir LRT archyvų medžiagos, radijo stoties  „Amerikos balsas“, saugomų Lietuvos centriniame valstybės archyve, fotografijų  iš asmeninio J. Kapočiaus dukters B. Kapočiūtės-Pabedinskienės archyvo.

Parodos lankytojams suteikiama unikali galimybė pasižiūrėti 1978 m. J. Kapočiaus užsakymu sukurtą enciklopedijos pabaigtuvių iškilmėms skirtą filmą, kurį parodos rengėjams perdavė J. Kapočiaus vaikaitis Arūnas Pabedinskas. Jo iniciatyva sukurtas internetinis portalas http://lituapedija.net/ , kuriame šiuo metu jau yra didžioji skaitmeninio „Lietuvių enciklopedijos“ turinio dalis.

Comments are closed.