Naujame dailės albume minimi Šveicarijoje gyvenę ir kūrę lietuvių dailininkai.

Knygų klubo XXVII knygos mėgėjai narės Perpetua Dumšienės pastebėjimuose apie naują meno albumą  „Sūduvos dailė: Grįžtantys paukščiai” rasite ir apie Šveicarijoje gyvenusius ir kūrusius menininkus Gabrielių Stanulį bei Juzę Katiliūtę.

Jau kuris laikas stebime besiformuojančią tradiciją, kad Trijų Karalių  šventę kūrybinės organizacijos pamini pristatydamos visuomenei naujus reikšmingus darbus arba įteikdamos  premijas. Būna, kad ir patys  menininkai gimę Trijų Karalių dieną, — tuomet šventė būna dar ryškesnė.

Tokioje įsimintinoje šventėje, pažymėtoje reikšmingu kultūros įvykiu, teko dalyvauti bei kalbėti ir man. 2014 metų sausio 7 dieną Marijampolėje buvo pristatytas meno albumas SŪDUVOS DAILĖ: GRĮŽTANTYS PAUKŠČIAI. Pristatymo data buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes leidinio iniciatorė, dailininkė, meno mecenatė Magdalena Birutė Stankūnė – Stankūnienė turėjo laimės gimti Trijų Karalių dieną ir iš jų gauti daugybę talentų dovanų. Visiems sūduviečiams yra žinoma, kad Čikagoje gyvenanti dailininkė yra skyrusi ir 100 000 litų savo vardo galerijai įkurti Marijampolės kultūros centro rūmuose.

Reikia pasakyti, kad kultūros pajėgos Lietuvos regionų centruose vis stiprėja. Sūduvos krašte įkurtas Kultūros fondas, spausdinamas žurnalas „Suvalkija”, ruošiamasi leisti Sūduvos enciklopediją. Amerikos lietuvės M. Stankūnienės  menų galerija tapo ryškiu dvasinės traukos centru, įsikūrusios leidyklos irgi sustiprėjo, tapo pajėgios imtis pačių sunkiausių – meno albumų —  leidybos darbų.

Albumo „Sūduvos dailė: grįžtantys paukščiai“ išleidimo idėja kilo būtent M.B.Stankūnienei, kuri paragino į vieną leidinį sudėti iš Sūduvos krašto kilusių menininkų, išsibarsčiusių po visą pasaulį ir savo darbais garsinančių gimtinę darbus. Tokius albumus jau turi kiti Lietuvos regionai. Naujajame albume pristatyta beveik šešių dešimčių iš Sūduvos krašto – Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Prienų kilusių profesionalių menininkų – tapytojų, skulptorių, grafikų, keramikų, tekstilininkų, fotografų kūryba. Čia trumpai pristatoma jų biografija svarbiausi kūriniai, taip pat autorių mintys apie savo kūrybą ir ką apie tą kūrybą sako kiti.

Renginio metu buvo pakelta vyno taurė į mecenatės sveikatą, pasidalinta mintimis apie albumo parengimo ir išleidimo darbus, padėkota rėmėjams, be kurių paramos šis leidinys nebūtų išvydęs dienos šviesos.

Albumo projekto vadovė Ona Birutė Surdokienė,  įžanginių menotyros tekstų autorė Vida Mažrimienė, tekstus apie dailininkus parašė  menotyrininkė Aušrinė Dubauskienė,. Albumo idėjos gimimą ir jos įgyvendinimo aplinkybes pristatymo metu prisiminė jo redaktorius Algis Vaškevičius. Albumą išleido „Idėjų dirbtuvės“. Albumo tekstai – lietuvių ir anglų kalba. Vertėjai iš lietuvių kalbos į anglų kalbą — Virginija Zubrickienė ir Dorcha Lee.
Albumą „Sūduvos dailė”  jau galima įsigyti Marijampolės kultūros centre.

Šveicarijos lietuvių bendruomenei bus įdomu, kad albume pristatomi ir jiems gerai žinomi dailininkai Gabrielius Stanulis ir Juzė Katiliūtė. Gabrielius Stanulis Šveicarijoje žinomas ne tik kaip dailininkas, kurio darbai iki šiol puošia Ženevą, bet ir kaip dailės pedagogas. Po Antrojo pasaulinio karo su žmona dailininke Juze Katiliūte apsistojo Šveicarijoje. Ženevos dailės mokykloje dėstė tapybą ir skulptūrą, buvo ilgametis Ženevos universiteto skulptūros katedros vedėjas, profesorius. Yra surengęs 29 personalines tapybos parodas Prancūzijoje, Šveicarijoje, JAV, Kanadoje. Stanulis savo paveikslus padovanojo Lietuvai, jo darbai yra Lietuvos dailės muziejuje.

Juzės Katiliūtės darbų yra įsigiję Šveicarijos, Graikijos, JAV, Lietuvos ir kiti muziejai. Per 40 savo darbų yra padovanojusi Lietuvos dailės muziejui, ne mažiau ir Marijampolės kultūros centrui.
…………………………………………..

Kadangi šias eilutes rašau Sausio 13- tosios išvakarėse, tai norėčiau pasakyti ir šios dienos mintis. O manau aš štai ką: nepriklausomybės kovos dabar iš politikos srities persikelia žymia dalimi į mokslo, kultūros, švietimo sritį.  Prieš daugelį metų, mes parsivežėme į Lietuvą tremtinių karstus, o dabar turime parsigabenti mūsų menininkų kūrinius, kad geriau suvoktume mūsų tautos kūrybines galias, atkurtume savo valstybės dvasinį paveikslą.

Perpetua Dumšienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė, priklauso knygų klubui XXVII knygos mėgėjai.

Comments are closed.