Ciuricho Lietuviškos knygos klubo 14-ieji gyvavimo metai

ZH knygu klubas 2014 - 22014-ieji Ciuricho knygos klubui buvo turtingi įspūdžiais ir susitikimais.

Pastovus savo kalbos svetimoje aplinkoje vartojimas, literatūros ir naujienų skaitymas, domėjimasis šiandieninės Lietuvos aktualijomis, kultūra ir istorija, yra neatsiejami mūsų tapatybės palaikymo ir gimtosios kalbos išlaikymo garantai. Kiek ilgesnį laiką užsienyje gyvenantis tautietis tam skiria laiko ir pastangų, galima pajusti net trumpo pokalbio metu.

Galima susiburti kartu pažaisti kėgliais, kortomis, krepšinį, kartu pavakarieniauti ar pasidairyti po parodą, bet galima kiekvieną susitikimą padaryti nauja pažintimi su Lietuva, lietuvių rašytoju, klasiku ar šiandien kuriančiu, paklaidžioti savo tautiečių išminties ir patirties labirintuose, pamatyti pasaulį kito žmogaus akimis.

Lietuvių rašytojų kūrybos skaitymas ir aptarimas bendruomenių susiėjimuose reikšmingas ne tik tuo, kad lietuviška knyga gauna pirmenybę prieš visą eilę aplinkos ir užsienio kalbomis reikalingą perskaityti profesinę, informacinę ir grožinę literatūrą, bet kiekvieną kartą yra atnaujinamas ryšys su tėvynės kultūra ir istorija, pasineriama į gimtosios kalbos gilesnį vartojimo ir raiškos lygmenį.

Ciuricho Lietuviškos knygos klubo veikla jau žymi keturioliktuosius gyvavimo metus. Per juos susipažinta su didžiąja lietuvių prozos ir poezijos dalimi, į viešnagę pakviesti ne viena dešimtis lietuvių rašytojų ir poetų, pristatytos kelios dešimtys naujai pasirodžiusių kūrinių. Susipažinimas su kūrėju neapsiriboja vėliausiu jo kūriniu, dažnai yra aptariamos dominuojančios rašytojo temos apimant du, tris ir daugiau kūrinių.

Kai kurie šiandieniniai Lietuvos rašytojai „sugrįžta“ vėl ir vėl į mūsų vakarones su kiekviena naujai išleista knyga. Kasmetiniai „Metų knygos“ klube rinkimų rezultatai dažnai sutampa su tautiečių Lietuvoje nuomone, kas leidžia mums pasidžiaugti panašiu literatūros vertinimu.

Klubo narės metų pradžioje ar pabaigoje iš anksto aptaria metų susitikimus, pasirenka skaitysiamas knygas, nors visad palieka vietos gerų progų pasitaikymui ir jas išnaudoja. Siekiama pasikviesti nors vieną lietuvių rašytoją per metus pristatyti savo kūrybą (o dažnai išeina ir daugiau). Tada yra ruošiamas didesnis renginys ir kviečiami visi Šveicarijos lietuviai.

Klubo veikloje aktyviai dalyvauja apie 10 narių, o į susitikimus su Lietuvos rašytojais susirenka iki keturių – penkių dešimčių tautiečių net iš atokiausių Šveicarijos vietų. Klubo vakaronių metu veikia mobilioji biblioteka (sukaupta beveik du šimtai knygų), kurios fondais kviečiami naudotis visi ŠLB nariai. Klubietes vienija domėjimasis lietuvių literatūra, noras pasidalinti emocijomis ir mintimis apie perskaitytą knygą, besikeičiančią savivoką ir pasaulėžiūrą, pabendrauti gimtąja kalba.

2014-ieji buvo turtingi įspūdžiais ir susitikimais. Klubas surengė du susitikimus visai bendruomenei.

Sausio mėnesį Klubo kvietimu bendruomenėje lankėsi rašytojas  ir filosofas dr. Arvydas Juozaitis. Vakaronė „K. Donelaičio metus pasitinkant …“ buvo skirta K. Donelaičio 300 gimimo metinių paminėjimui ir A. Juozaičio 2007 metais parašytos ir šiais metais papildytos ir nauju leidimu išleistos knygos „Karalių miestas be karalių“ pristatymui (renginys aprašytas  ŠLŽ nr. 24).

Gegužės 17 d. turėjome retą galimybę susitikti su žurnaliste, prodiusere, TV laidų autore ir vedėja Edita Mildažyte, kuri pristatydama savo knygą „Pasimatymas su Lietuva“  be dvejonių vardijo kuo Lietuva gali didžiuotis pasaulyje (atskiras renginio iniciatorės Ritos Žiedaitės straipsnis ŠLŽ 25-ajame numeryje). Po šio susitikimo jautėmės kitaip, nes išties, Ilonos Katkienės žodžiais tariant, gavome „koncentruoto patriotizmo dozę“. Tai aiškiai parodė Šveicarijos lietuvių noras įsigyti šią knygą. Buvo užsisakytos ir ambasados Berne pagalba dar gegužės mėnesį iš Lietuvos pargabentos virš 70 knygos kopijų lietuvių ir anglų kalbomis.

Likusiuose trijuose Klubo susitikimuose buvo aptarta Dalios Kirkutienės, Rūtos Šepetys ir Romualdo Granausko kūryba.
Ypač įsimintina paskutinė šių metų Klubo vakaronė lapkričio 21 d. Ji buvo skirta dabar jau šviesios atminties lietuvių rašytojo, „moralinio dvasios kamertono“ (D. Jablonskaitė, 15 min.lt) Romualdo Granausko paskutiniesiems kūriniams: „Šventųjų gyvenimai“ (2013), „Išvarytieji“ (2013) ir „Trečias gyvenimas“ (2014).

Romualdas Granauskas, galima sakyti, žingsniavo šalia nuo pat Ciuricho Lietuviškos knygos klubo susikūrimo 2001 metais. Čia buvo pastebėta beveik kiekviena pasirodžiusi jo nauja knyga, vėl ir vėl klube įvykdavo „netiesioginis“ susitikimas su rašytoju ir jo herojais.

Pirmą kartą kalbėjomės apie R. Granausko kūrybą pirmaisiais Klubo gyvavimo metais (23.11 2001), o jo novelių romanas „Trys vienatvės“ mūsų klube buvo išrinktas 2011-ųjų „Metų knyga“ (iš tiesų suaugusiųjų „Metų knyga“ tapo Kristinos Sabaliauskaitės „Silva rerum II). 2014 metų lapkričio mėnesio klubo susitikimui vėl pasiūlyta skaityti R. Granausko vėlyvuosius kūrinius.

Paskutiniais metais rašytojas buvo labai produktyvus – kasmet išleido po knygą, o 2013 m. išėjo net dvi. Nors dažnai knygų pagrindinis herojus yra pats rašytojas ir jo aplinka, aprašomos istorijos labai įdomios, pagaunančios ir nepaleidžiančios skaitytojo iki paskutinio puslapio. Greičiausiai, rašytojas su dideliu pagreičiu judėjo prie savo brangiausios knygos, tos, dar neparašytos, nes ne kartą buvo cituojamas, pasakęs.: „Brangiausia knyga yra ta, kuri dar neparašyta. Tikiesi, kad ji bus pati geriausia. Kad tai bus tavo gulbės giesmė. Kitaip kokio galo sėstum prie stalo ir vargtum“.

Ciuricho Lietuviškos knygos klubas sveikino ir palaikė šiais metais „Pegasas“ knygynų tinklo ir keletos Lietuvos leidyklų įgyvendintą iniciatyvą – „Šiuolaikinių lietuvių autorių knygos. Atrask ir didžiuokis“, kurios metu 13-je Lietuvos miestų buvo surengta beveik 60 susitikimų su 30 lietuvių rašytojų. Negalima nepritarti iniciatyvos autoriams, kurie teigė: „Pagalvok, kiek mažai pasaulyje žmonių, mąstančių lietuvių kalba. Ji unikali ir niekas jos iš tavęs neatims. Tu – vienas iš daugelio, kurio mintys skamba lietuviškai“.

Jei šis kvietimas rastų atgarsį ir Šveicarijos lietuvių tarpe, tai mielai kviečiame į Lietuviškos knygos klubą. Jau aptarti 2015 metų veiklos planai. Gal ir Jus jie sudomins. Sausio mėnesį planuojamas susitikimas su eseiste ir filosofe dr. Dalia Staponkute, kur bus pristatyta jos knyga „Iš dviejų renkuosi trečią“ (2013), o gegužės mėnesį drauge keliausime į Turino (Italija) tarptautinę knygų mugę. Taip pat skaitysime ir aptarsime Audronės Urbonaitės, Paulinos Pukytės ir Aldonos Ruseckaitės kūrinius.

ZH knygu klubas 2014 - 2

Comments are closed.