Amžinybėn iškeliavo Dr. Alfonsas Kušlys

uzuojauta2015 – ieji tikrai įeis į Šveicarijos lietuvių bendruomenės istoriją kaip didžių netekčių metai. Vakar, birželio 15 d., eidamas 94-sius metus, Amžinybėn iškeliavo ŠLB senjoras, buvęs ilgametis Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Dr. ALFONSAS KUŠLYS.

Dr. A. Kušlys gimė 1921 m. liepos 12 d. Voveriškių kaime, Šiaulių raj. Antrą kartą užėjus sovietams, 1944 m. vasarą, per savo 23-ąjį gimtadienį, Alfonsas Kušlys pasitraukė į Vakarus.

1945 m. balandžio 22 d. perėjo „žaliąją sieną“ į Šveicariją ir atsidūrė karo pabėgėlių sraute. Bet jau tų pačių metų rudenį, remiant JAV lietuviams, pradėjo veterinarijos studijas Berno universitete.

KuslysAlfonsas Kušlys 1956 m. įgijo daktaro laipsnį apgynęs disertacinį darbą apie tuberkuliozę. Dirbdamas Šveicarijos Serumų gamybos institute, dr. A. Kušlys pirmasis pagamino anti-lymfocitinį serumą, būtiną organų transplantacijoje.

1987 m. Vilniaus universiteto rektoriaus J. Kubiliaus kvietimu savo moksliniais pasiekimais dr. A. Kušlys dalijosi su VU Medicinos fakulteto dėstytojais ir studentais. Buvo vedęs šveicarę, išaugino du sūnus.

Nuo pat pirmos dienos Šveicarijoje A. Kušlys įsitraukė į visuomeninę lietuvių veiklą. Dar studijuojant universitete, lietuviai studentai rinkdavosi kiekvieną penktadienį Berne. Įsikūrus ŠLB, A. Kušlys visad buvo pirmose jos veiklos eilėse, daugelį metų buvo renkamas bendruomenės pirmininku.

Iki paskutinės dienos, dr. Alfonsas Kušlys rėmė ŠLB solidarumo mokesčiu, prisidėjo prie kiekvienos bendruomenės rengiamos labdaros ir paramos akcijos.

Gedime didžio erudito, mokslininko, ištikimo Lietuvos sūnaus ir viso gyvenimo Šveicarijos lietuvių bendruomenės nario.

Atsisveikinimo Šv. Mišios vyks birželio 19d. 11:00 val. Konolfingen (BE) katalikų bažnyčioje.

Tegu bus Jam lengva Šveicarijos žemė.

Straipsnio autorė – Jūratė Caspersen

Comments are closed.