Išrinkta nauja ŠLB valdyba

rinkimaiTradicinės Vasario 16-osios šventės viena iš pagrindinių sudedamųjų dalių yra Visuotinis Šveicarijos lietuvių bendruomenės narių susirinkimas. Šiais metais, vasario 27 d.,  jo metu buvo išrinkta naujoji ŠLB valdyba, kurios kadencija tęsis dvejus metus.

Iš pateiktų šešių kandidatų susirinkimas dauguma balsų išrinko visus.

Prašome susipažinti su naująją ŠLB valdyba:

Jūratė Caspersen
Vilma Kinčiūtė-Kern
Danguolė Kappich
Saulius Damčikas
Rita Čepaitienė
Arūnas Vismantas

slb valdyba 2016-2018

Valdybos pirmininke išrinkta Jūratė Caspersen.

Daugiau apie ŠLB valdybos narių veiklos sričių pasidalinimą ir kontaktus jau galite sužinoti mūsų svetainės skiltyje ŠLB valdyba.

Comments are closed.