Berno Rotušėje kviečia viešas minėjimas

Šveicarijos parlamentinė grupė PRO BALTIKUM rugpjūčio 27 d. 09.30 val. Berno Rotušėje rengia viešą minėjimą, pažymintį Šveicarijos Konfederacijos diplomatinių santykių su Lietuva, Latvija ir Estija atkūrimo 25-ąsias metines.Sveikinimo žodį tars Šveicarijos parlamento narys PRO BALTIKUM prezidentas WERNER LUGINBÜHL.

Šventinį pranešimą skaitys Prof. dr. URS ALTERMATT (buvęs Fribūro universiteto Rektorius ir istorijos profesorius)

Apie parlamentinės grupės PRO BALTIKUM 25-rių metų veiklą referuos grupės sekretorius HANS GRAF.

Minėjime dalyvaus ir Lietuvos Respublikos Seimo dviejų narių delegacija: Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas  ir Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupės pirmininkas Kęstutis Masiulis.

Renginio partneriai: visų trijų Baltijos valstybių ambasados, Generaliniai ir Garbės konsulatai ir tautinės bendruomenės.

Tautinių bendruomenių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – atstovai yra kviečiami į šventę pasipuošus savo tautiniu kostiumu ar tautiniais elementais/papuošalais. (Atvykstantys iš toliau, gali persirengti LR ambasadoje 08.30-09.15 val.)

Visus Šveicarijos lietuvius ir jų šeimų narius maloniai kviečiame.

Vokišką kvietimą galite atsisiųsti čia.

Comments are closed.