Švietimo ir mokslo ministerija kviečia studijuoti Lietuvoje

LR Švietimo ir mokslo ministerija kviečia užsienio lietuvių jaunimą, baigusius pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, studijuoti magistrantūroje Lietuvoje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 patvirtinta Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarka. Patvirtintoje finansavimo tvarkoje sudarytos galimybes užsienio lietuviams įgyti magistro laipsnį Lietuvos universitetuose. Išsamiau su šia tvarka galima susipažinti teisės aktų registre:

Įgyvendinant minėtą švietimo ir mokslo ministro įsakymą, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu organizuoja konkursą teikti paraiškas paramai gauti magistrantūros studijoms Lietuvos universitetuose. Į šią paramą galės pretenduoti ir lietuvių kilmės užsieniečiai (išskyrus ES ir EEE valstybių piliečius). Priklausomai nuo aukštųjų mokyklų siūlomų programų studijos gali vykti lietuvių, anglų ar kita užsienio kalba.

Konkurso sąlygas galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje: http://stipendijos.lt/en/scholarships-for-full-time-master-degree-studies-the-call-for-proposals-is-open

Konkursas vykdomas dviem etapais:

  • Pirmajam atrankos etapui paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. gegužės 10 d.
  • Antrajam atrankos etapui (tik pirmajame etape atrinktiems kandidatams) paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. liepos 10 d.

Paraiškos konkursui yra teikiamos per paraiškų teikimo sistemą (internetu): online application system

Pildant paraišką pirmajam atrankos etapui reikia papildomai pridėti šiuos dokumentus:

  • galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • kompetentingos institucijos išduoto dokumento (lietuvių, anglų arba rusų kalba), liudijančio ne žemesnį kaip B2 studijų kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kopiją;
  • motyvacinį laišką lietuvių anglų arba rusų kalba (pildomas elektroninėje sistemoje);
  • dvi rekomendacijas lietuvių, anglų arba rusų kalba (pildomos elektroninėje sistemoje arba pridedamos užpildžius nurodytą formą template form);
  • Lietuvos aukštosios mokyklos patvirtinimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), kad asmuo yra priimtas studijoms arba jam pasiūlyta studijų vieta;
  • dokumento, įrodančio lietuvišką asmens kilmę, kopiją – pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuris yra išduodamas lietuvių bendruomenės atitinkamoje užsienio šalyje arba kitos kompetentingos valdžios institucijos (ambasados ar kt.).

Atkreipiame dėmesį, kad pavėluotos paraiškos nebus svarstomos. Kilus klausimams kreiptis el. paštu: stipendijos@smpf.lt

Comments are closed.