Mokytis kviečia Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje

Vasario 3 d. Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde, Vokietijoje vyks Atvirų durų diena, o vasario 19-23 d. – pažintinės dienos. Smalsūs ir kūrybingi mokiniai kviečiami svečiuotis, domėtis ir mokytis!Prieš 68-erius metus, 1950 m., toli nuo gimtosios Tėvynės, lietuviai įkūrė lietuvišką mokyklą. Bėgo metai, keitėsi laikai, o Gimnazija gyveno saugodama savo tradicijas ir tikslus – lietuvių kalbos ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą bei perdavimą.

Vasario 16-osios gimnazija kviečia mokytis lietuvių kilmės vaikus iš viso pasaulio.  

Gimnazija:

 • Nuo pokario iki šių dienų viso pasaulio lietuvių vertinama, tausojama ir auginama.
 • Valstybės pripažinta privati mokykla, kurioje mokomasi pagal Hesseno žemės Švietimo ministerijos programą, papildytą lituanistine programa.
 • Lituanistinę programą sudaro: lietuvių k. ir literatūros, Lietuvos istorijos, religijos, geografijos pamokos (kitos pamokos pasirenkamos atsižvelgiant į mokinio poreikius).
 • Mokinys, besimokantis tik pagal lituanistinę programą, išlaikęs lietuvių k. egzaminą, gauna kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį sertifikatą ir pažymą apie visus lankytus dalykus bei jų įvertinimus.
 • 2010 m. Gimnazijai suteiktas Hesseno žemės Švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.
 • Tai dvikalbė, jaunus žmones krikščioniška dvasia ugdanti mokykla. Moderni ir tuo pačiu sauganti bei puoselėjanti unikalią Gimnazijos istorinę atmintį ir lietuviškas tradicijas.
 • Mokymosi įstaiga, kurioje jauni žmonės dalyvauja tarptautiniuose meno, sporto, ekonomikos ir politikos projektuose, kasdien mokosi būti sąmoningais bei tolerantiškais Europos piliečiais.

 

Gimnazija siūlo:

 • Draugišką ir šeimynišką atmosferą, kurioje ypač didelis dėmesys skiriamas solidarumui, buvimui kartu ir vienas kito pažinimui.
 • Mažas klases, kuriose mokytojai gali atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus.
 • Moderniai ir jaukiai įrengtą bendrabutį, kuriame yra sudarytos puikios sąlygos mokytis ir tobulėti.
 • Lankyti mokinių orkestrą, vokalinį ansamblį, tautinių šokių, ateitininkų, mokinių verslo, dailės, biržos inscenizacijos, jaunesniųjų klasių globėjų, „Europos“, „Nestovėk nuošalyje“,krepšinio, programavimo ir kt. būrelius.

 

Gimnazija ieško:

 • Smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų mokinių, motyvuotų aktyviai dalyvauti mokykliniame gyvenime bei atkakliai siekiančių savo tikslų.

 

Priėmimui reikalingi dokumentai:

  • Semestriniai pažymiai;
  • Prašymas (pildomas Gimnazijoje arba laisvos formos.

Mokestis:

 • Mokslas Gimnazijoje vieneriems metams kainuoja 1800 €, pusei metų – 900 €, trečiam vaikui mokslas nemokamas.
 • Gyvenimas bendrabutyje su visu aprūpinimu kainuoja 480 €/ mėn. Bendrabučio mokestis mokamas tik 11 mėnesių per metus.

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 1 d.

Informacija teikiama:

Vasario 16-osios gimnazija

Lorscher Str. 1, D-68623

Lampertheim-Hüttenfeld

Deutschland

 

Comments are closed.