Dienos archyvai: 2018-04-11

­Seime pri­sta­ty­ta bend­ruo­me­nės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Lie­tu­vių Švei­ca­ri­ja“

Dr. St. Tumėno straipsnyje – apie lietuviškus pasaulius, ŠLB parodos pristatymą ir lie­tu­vių pėd­sa­ką Švei­ca­ri­jo­je.