Jau šį sekmadienį susijungs Lietuva

Liepos 1 dieną Pasaulio lietuvių bendruomenė kviečia į „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ renginį Vilniaus Rotušės aikštėje. Galite atsisiųsti šventinę renginio programą, paviljonų vietų Rotušės aikštėje planą ir Pasaulio lietuvių meno parodos skrajutę (pdf failai).

Pasaulio lietuvių meno paroda „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“ Vilniaus rotušė 2018 m. liepos 1-11d.  Atidarymas – liepos 1d. 13.00 val.

1988 m. Vilniuje Lietuvos dailės muziejaus ir kitų kūrybinių institucijų iniciatyva buvo surengta pirmoji pasaulio lietuvių išeivijos dailės paroda, kurioje dalyvavo 77 autoriai iš 12 šalių. Ji turėjo platų atgarsį ir tapo svaria paskata dailininkų kūrybos sugrįžimui į Tėvynę.

Po trisdešimties metų Pasaulio lietuvių bendruomenė, bendradarbiaudama su Lietuvos dailės muziejumi, vėl subūrė po įvairius žemynus pasklidusius lietuvių menininkus. Paroda skiriama atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti.

Parodoje „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“ eksponuojami reikšmingiausi menininkų pasiūlyti kūriniai, atrinkti iš didžiulio atsiliepusių kūrėjų srauto. Dalyvauti pakviesti 53 autoriai iš 19 šalių. Lyginant su paroda, vykusia prieš tris dešimtmečius, išsiplėtė dalyvių geografija, keitėsi kūrėjų kartos.

Norėtųsi išskirti ir pasidžiaugti, jog šioje parodoje dalyvauja net trys dailininkai buvę prieš tris dešimtmečius vykusios parodos dalyviais. Tai Jūratė Batūra Lemke (Vokietija), Snaigė Šileika (Kanada) ir Eduardas Lapaitis-Vaitkunaite (Urugvajus).

Vienoje erdvėje suburti kelių kartų įvairių šalių nūdienos menininkai savo kūryboje atskleidžia tradicijas, atsineštas iš gimtosios kultūrinės terpės ir paveiktas naujo platesnio aplinkos konteksto. Kūriniuose atsiveria daugiasluoksnis dailės tendencijų spektras, kūrybinių stilių ir manierų įvairovė. Žiūrovui pristatomi įtaigūs daugiaprasmiai vaizdiniai, kuriuose išlieka ir lietuviško tapatumo ženklai.

Parodos dalyviai – aktyviai kuriantys menininkai, turintys nemažą patirtį, surengę ne po vieną asmeninę parodą, sulaukę įvertinimų ir apdovanojimų tarptautinėse meno erdvėse, jų kūrinių yra įsigiję daugelio šalių muziejai, galerijos, privatūs kolekcininkai.

Organizatorės: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacija
Partneris: Lietuvos dailės muziejus
Kuratorės: Lietuvos dailės muziejaus dailėtyrininkės Ilona Mažeikienė ir Regina Urbonienė
Koordinatorė: PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen

Comments are closed.