Įspūdžiai iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vasaros renginių

Liepos pirmoji pusė Pasaulio Lietuvių padangėje buvo itin užimta ir pilna įspūdžių. Viskas prasidėjo Liepos 1 d, Vilniaus Rotušės aikštėje. Lietuvius susiburti į vieną vietą bei pristatyti savo bendruomenių kvietė pirmą, tačiau tikrai manau, kad ne paskutinį kartą surengtas „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą!“ renginys. Tiek juoko, pozityvumo bei dainų siaučiant vėtrai ir lietui dar nesu girdėjusi !

Šveicarijos paviljone nežinojome ko tikėtis – ar ateis žmonių per tokį orą? Ar užteks pasiruoštų šveicariškų gerybių? Ar žmonėms bus įdomu? Visos dvejonės dingo per kelias minutes. Žmonių atėjo, ir net laukė eilėse prie Gruyère ir Emmentaler sūrių ar prie šokolado. Labiausiai traukė sūrio ir šokoladinė „Vienuolio galva“ – visiems buvo labai įdomu sužinoti, ir kaip gi tos skanios rožytės pasidaro ?! Per šią šventę taip pat teko gerokai pasitikrinti žinias apie Šveicariją bei ŠLB, nes smalsuolių buvo nemažai. Lankytojus domino mūsų bendruomenės veikla, šalies kraštovaizdžiai bei politiniai vingiai. Kiti paviljonai buvo ne ką mažiau įdomūs ar prasčiau pasiruošę – labiausiai žavėjo tautiniai rūbai, parodos, rankdarbiai, bei žinoma dar neragauti skanėstai iš kelių dešimčių Pasaulio šalių.

Visos dienos metu netrūko nei šokių nei dainų, kadangi scenoje vyko Pasaulio Lietuvių koncertas, kurį atidaryti turėjo garbės Šveicarijos alpių ragų pūtikės. Šventę uždarė Andrius Mamontovas. Liepos pirmąją taip pat buvo atidaryta unikali pasaulio lietuvių menininkų paroda, kurią kuravo ŠLB pirmininkė Jūratė Caspersen.

Atslūgus šventinėms nuotaikoms, liepos 8 – 11 d kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomenių bei Jaunimo Sąjungų atstovais kibome į darbus XVI–ame PLB Seime. Lietuviai iš 33 pasaulio šalių diskutavo ir sprendė aktualius PLB organizacinius ir raidos klausimus, ypatingas dėmesys buvo skiriamas didesnei sąveikai su Lietuva, dvigubos pilietybės klausimui. Į PLB Seimą buvo deleguotos trys ŠLB atstovės: pirmininkė Jūratė Caspersen, jaunimo atstovė Dominyka Jusevičiūtė bei delegatė Vilma Kenčiūtė-Kern. (nuotraukoje)

Seimas antrai kadencijai pirmininke išrinko Dalią Henke. Valdyboje taip pat dirbs Vaidas Matulaitis (PLB Viešieji ryšiai), Rolandas Žalnierius (Visuomeninių ir specialių projektų reikalai), Eglė Garrick (Finansų ir lėšų telkimo sritis), Alvija Černiauskaitė (Švietimo sritis), Jūratė Caspersen (Kultūros sritis), Sigita Šimkuvienė (PLB Plėtros ir tvarumo sritis), Rimvydas Baltaduonis (Ekonominio bendradarbiavimo sritis), Laurynas Misevičius (Sporto reikalai); taip pat Edmundas Putrimas (Sielovados ir Pietų Amerikos reikalai), Vladas Oleinikovas (PLJS Valdybos pirmininkas) ir Vida Bandis (PLB atstovė Lietuvoje).

Kaip Jaunimo atstovei buvo ypač įdomu artimiau susipažinti su PLJS atstovais neformalioje aplinkoje, sužinoti kaip jie gyvena bei su kokiais iššūkiais susiduria. Didelis dėmesys buvo skirtas jų santykiams su PLJS atstovybe Lietuvoje bei Pasaulio Lietuvių Jaunimo susitikimui. Taip pat vyko PLJS organizuota ir pirmininko Vlado Oleinikovo moderuota diskusija “Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas?“. (nuotraukoje). Šios kelios intensyvios ir darbingos dienos buvo kupinos naujų pažinčių; idėjų generatorius dirbo pilnu tempu ir motyvacija dirbti Lietuvos labui augo sulig kiekviena diskusija. Teliko visus užmojus įgyvendinti bei palinkėti naujai PLB valdybai sėkmes.

Dominyka Jusevičiūtė

Comments are closed.