Aktyvūs bendruomenės nariai nori šv.Mišių ir spektaklio

Apklausoje dėl ateinančių metų Vasario 16-tosios šventinės programos dalyvavo 17 aktyvių bendruomenės narių (iš 150!), ačiū jiems! Apklausos rezultatai:

1. Reikia išlaikyti Šv. Mišių tradiciją per V-16 šventę: 10 iš 17

2. Reikia atskiro kambario vaikams: 8 iš 17

3. Meninė programa (buvo galima rinktis kelis variantus):

  • Spektaklis – 9
  • Koncertas – 7
  • Paskaita – 7
  • Filmas – 4
  • Tautinių šokių vakaronė – 3
  • Protmūšis – 2
  • Choras /kartu dainuoti – 2

Pasiremdama šia apklausa, ŠLB Valdyba žada ateinančių metų šventei, kuri vyks vasario 23 d., kviesti kunigą, užsakyti atskirą kambarį vaikams ir ieškoti tinkamų meninės programos variantų.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

  1. Kelinta valanda sekmadieni renkasi tevai Dolderio ciuozykloje?