Aktyvūs bendruomenės nariai nori šv.Mišių ir spektaklio

Apklausoje dėl ateinančių metų Vasario 16-tosios šventinės programos dalyvavo 17 aktyvių bendruomenės narių (iš 150!), ačiū jiems! Apklausos rezultatai:

1. Reikia išlaikyti Šv. Mišių tradiciją per V-16 šventę: 10 iš 17

2. Reikia atskiro kambario vaikams: 8 iš 17

3. Meninė programa (buvo galima rinktis kelis variantus):

  • Spektaklis – 9
  • Koncertas – 7
  • Paskaita – 7
  • Filmas – 4
  • Tautinių šokių vakaronė – 3
  • Protmūšis – 2
  • Choras /kartu dainuoti – 2

Pasiremdama šia apklausa, ŠLB Valdyba žada ateinančių metų šventei, kuri vyks vasario 23 d., kviesti kunigą, užsakyti atskirą kambarį vaikams ir ieškoti tinkamų meninės programos variantų.

2 responses to “Aktyvūs bendruomenės nariai nori šv.Mišių ir spektaklio

  1. Kelinta valanda sekmadieni renkasi tevai Dolderio ciuozykloje?