Lietuviai ūžė Ciuriche

„Jei tu nori prasimušti, tai turi išmokti ūžti“, ši laikinosios sostinės išmintis pasiekė ir Šveicariją. Pasisekė tiems, kurie šį šeštadienį galėjo ne tik dalyvauti lietuviškose mišiose, ragauti lietuviškų vaišių, klausyti šįkart ypač skambaus šventinio minėjimo, bet ir nostalgiškai paūžti šventiniame romansų vakare!

Visko yra buvę. Nepriklausomybės dienos šventė buvo pavirtusi griaudėjančiu roko festivaliu, šaunaus kaimo gegužine, žemaitiškos kultūros diena, net istorine puota senovinėje pilyje! Bet šįmet ji pasirodė dar nematytu veidu – tapo jaukiu Maironio laikų salonu.

Žavus trio – V. Kochanskytė, G. Zeicaitė ir E. Zizaitė – nužengė tiesiai iš tarpukario Kauno į pavasarėjantį Ciuricho Seebachą ir savo galingais, rožiniais burtais pavertė lietuvių bendruomenę į darnų saloninį chorą…

Ačiū organizatorėms, menininkėms, šeimininkėms ir kartu dainavusiems!

Comments are closed.