Category Archives: Portretai

Irenos Kaestli portretas sujungia dviejų nuostabių lietuvių likimus

LR ambasadai Berne padovanotas dailininkės Sofijos Romerienės tapytas Irenos Helenos Aldonos Augevičiūtės-Kaestli portretas.

Continue reading

Janina Survilaitė: „Amžinybės švieselės“

candlelightLiūdnai atrodė pakelėse rasos prisigėrę kiparisai 2004-ųjų lapkričio 1-osios rytmetį. Po vėsios, drėgnos nakties kalnų uolomis sruvo liūdnos Vėlinių ašaros…

Continue reading

Janina Survilaitė: Vidinės ramybės pranašas. Kunigui Jonui Juraičiui atminti.

2010-ųjų metų giedrą paskutinį spalio šeštadienį gaudžiai suskambo Šveicarijos Valis kantono, Termino bažnyčios gedulingas varpas, pranešdamas apie pusę amžiaus parapijai tarnavusio ganytojo mirtį.

Continue reading

Kristina Kueng: „Linkiu atverti akis ir paklausyti savo širdžių“

Lietuvaitę Kristiną Saliokaitę – Kueng su Šveicarija jungia ne tik mylimas vyras, graži šeima bei klestintis ūkis prie Bodeno ežero. Du šimtus metų jos giminė nešiojosi su savimi romantišką istoriją apie šveicarą Napoleono kareivį von Sali, kuris 1812 m. įsimylėjo lietuvio ūkininko dukterį ir liko Lietuvoje, susilietuvinęs pavardę į Salioką.

Continue reading

Lemtingi likimo vingiai svečioje šalyje arba apie profesorių A.O.Naraką

helping_handLietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimas nagrinėjamas įvairiais aspektais: politiniais, ekonominiais, kultūriniais. Artimiau susipažinęs su vietiniais Alpių krašto gyventojais, kartais netyčia sužinai, kad yra buvę ir labai asmeniškų abiejų šalių gyventojų ryšių, mažai kam iki šiol žinomų.

Continue reading

Juozas Eretas (Joseph Ehret) – „Tūkstantmečio šveicaras“

Literatūroje galima rasti keletą prof. Juozo Ereto įvardijimų: „Lietuviškasis šveicaras“, „Dviejų tautų šviesuolis“, „Šveicarijos sūnus, Lietuvos patriotas“, „J. Eretas – tarp dviejų pasaulių…“.

Continue reading

J.Survilaitė: Atsiminimai apie Ireną Aldoną Augevičiūtę-Kaestli

filmVėjuotas šveicariškas rudens vakaras… Mano darbo kambaryje sukasi DVD „skrituliukas“ kompiuteryje… Visą vakarą peržiūrinėju Lietuvos kino studijos operatorės, pasisvečiavusios porą savaičių pas mane Ciuriche 2001-ųjų gegužę, paruoštą filmuotą medžiagą apie Šveicarijos lietuvių bendruomenę.

Continue reading

J. Survilaitė: Pirmajam Atgimusios Lietuvos ambasadoriui prie Jungtinių Tautų – 90

Narcizas-prielaidaNarcizas Prielaida – tai vienas iš lietuvių emigrantų, kuriems gyvenimas svetimo krašto tremtyje reiškė daug daugiau, negu išgyventi sau paskirtą ramų, sotų, turtingą gyvenimo laiką turtingoje, neutralioje, gražioje šalyje. Viltis apie gimtos šalies Nepriklausomybės susigrąžinimą nebuvo nė sekundei užgesusi, o sudarė didžiąją dalį darbo, kūrybos, pašaukimo ir didžiosios misijos Tėvynei prasmės.

Continue reading

J. Survilaitė: Emigranto palinkėjimai vienintelei tėvynei

Žinomas Vakarų Europoje mokslininkas, biochemijos mokslų daktaras Alfonsas Kušlys su šventu sielos virpuliu prisimena gimtąsias apylinkes Šiaulių rajone, Voveriškių kaime, kur visa aplinka dvelkė šviežumu, ramybe, o visi keliai ir takeliai, kuriais vakarais liejosi graudžios lietuviškų giesmių ir ilgesingų liaudies dainų melodijos, buvo vinguriuoti, kaip ir visa to krašto istorija…

Continue reading

J.Survilaitė: Atsiminimai apie dailininkę J.Katiliūtę

Vieną vėjuotą, smulkiu šaltu lietumi verkiančią 2009 metų lapkričio pabaigos dieną Šveicarijos lietuviai Ženevoje atsisveikino su žinoma visoje Vakarų Europoje dailininke Juze Katiliūte.

Continue reading

Lietuvos garbės konsulas Michel Sogny: „Muzika įkūnija universalią harmoniją“

Michelis Sogny — ne tik garsus Šveicarijos kompozitorius, pianistas bei festivalių sumanytojas ir organizatorius. Nuo 2007 metų jis — ir Lietuvos garbės konsulas Šveicarijoje.

Continue reading

Simonas Žmuidzinas: „Lietuvos pilietybė man – svarbiausia“

Ortodontas dr. Simonas Žmuidzinas – entuziastingas Lozanos lietuvis, be kurio neįsivaizduojami Šveicarijos lietuvių susitikimai, šventės ar kiti renginiai.

Continue reading