LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Šveicarijos lietuvių bendruomenė siekia, kad lietuviškai klegėtų patys mažiausi jos nariai, susipažintų su lietuviškomis tradicijomis ir išmoktų švęsti pačias svarbiausias lietuviškas šventes. Tuo tikslu Ciuriche veikia sekmadieninis lietuviškas darželis – mokyklėlė vaikams, kad jie galėtų pabūti lietuviškoje aplinkoje, išmoktų lietuviškų žaidimų, dainelių, susipažintų su lietuvių liaudies ir profesionaliaja kūryba vaikams, sužinotų apie lietuvių kultūrą ir formuotų teigiamą Lietuvos įvaizdį savo sąmonėje ir širdyje.

Lituanistinis darželis „Pagrandukas“

veikia nuo 2008 m. balandžio mėn.

pagrandukasAdresas: Vaikų darželis BAMBOLA, Baumackerstrasse 53, 8050 Ciurichas-Oerlikonas

Darželio vadovė: Danguolė Trečiokaitė Kappich

Susitikimų laikas: sekmadieniai, 10 – 13 val.

2018 metų pirmo pusmečio susitikimų datos: sausio 14, vasario 25 (Užgavenės), kovo 25, balandžio 22 (Velykos).

Valgomi suneštiniai pietūs.

El. paštas pasiteiravimui: danguole.kappich@gmail.com

Taip pat galite jungtis prie „Pagranduko“ grupės Facebooke.

Daugiau apie darželio veiklą galite skaityti čia.

Lituanistinis darželis – mokyklėlė „Saulutė“ Berne

Tikslas  – mokyti jaunąją kartą lietuviškai kalbėti, rašyti, skaityti, dainuoti, žaisti ir kt., kad vaikai pamėgtų lietuvių kalbą ir jos raštą.  Supažindinti, su lietuvių kalbos istorija, kultūra, tradicijomis ir papročiais. Laukiami visi norintys nepamiršti Lietuvos ir lietuvybės.

Mokyklinio amžiaus vaikai (nuo 6 metų grupė) bus mokomi lietuvių kalbos rašymo, skaitymo pagal individualiai sudarytas užduotis pagal vaikų lygį. Kas dar nepažįsta raidžių mokysimės jas pažinti, o kas pažįsta mokysis toliau lietuvių kalbos gramatikos.

Mažieji (iki 6 metų grupė) mokysis kalbėti taisyklingai žodžiais, sakiniais žaidimų pagalba, dainelių, seksim pasakas, atliksim užduotis atminčiai lavinti, mokinsimės eilėraštukų.

Kaina. Metinis mokestis šeimai 100 CHF. Pirmas bandomasis kartas yra nemokamas.

Mokytoja – diplomuota vaikų pedagogė Kristina Vanagaitė-Sevriugina.

Registruokitės el. paštu: kvanagaite@gmail.com.

Daugiau informacijos: FB grupėje Saulutė lituanistinis darželis-mokyklėlė Berne www.facebook.com/groups/darzelis

Lituanistinis darželis – mokyklėlė „Ratas“ Ženevoje (veikla laikinai sustabdyta)

įkurtas 2008 m. vasario 3 d.; steigėjos – ŠLB narės Kristina Seggewiss ir Eglė Kačkutė.

ratasAdresas: Maison de Quartier des Eaux-Vives, Chemin de la Clairière 3, CP 6230, 1211 Genève, http://www.mqev.ch/

Vadovė: Eglė Kačkutė

Mokytoja: Julija Daugėlaitė

Susitikimo laikas: sekmadieniai, 11 – 13 val. (renkamės nuo 10.45 val.)

Valgomi suneštiniai pietūs.

Laukiami visi vaikai iš lietuviškų ir mišrių šeimų nuo 1.5 metų (tėveliai taip pat laukiami, bet jų dalyvavimas neprivalomas).

El. paštas pasiteiraivimui: ekackute@gmail.com
Tel. 0227000903, mob. 0794290613

Taip pat galite jungtis prie „Rato“ grupės Facebooke.

Mokestis metams: 80 CHF už vieną vaiką, 120 CHF – už du (20 CHF už individualią pamokėlę).

Daugiau apie darželį – mokyklėlę „Ratas“: