ŠLB VALDYBA, JOS NARIŲ ATSAKOMYBIŲ SRITYS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

2016 metų vasario 27 d. visuotinis Šveicarijos lietuvių bendruomenės susirinkimas išrinko valdybą 2016 – 2018 metams, kuri taip pasiskirstė pareigomis ir veiklos sritimis:

Jūratė Caspersen
Valdybos pirmininkė
Taip pat atsakinga už kultūrą, administraciją, archyvus. Ciuricho Lietuviškos knygos klubo vadovė
Tel.: +41 76 330 92 00
El.paštas: jurate@caspersen.ch

Vilma Kinčiutė Kern
Finansai ir ŠLB Fondo „Lietuvai -100“ priežiūra
Tel.: +41 76 443 41 62
El.paštas: vilmakern@hotmail.com

Danguolė Kappich
Lituanistinis švietimas ir darželio – mokyklėlės „Pagrandukas“ Ciuriche vadovė
Tel.: +41 077 464 30 25
El.paštas: danguole.kappich@gmail.com

Saulius Damčikas
Atsakingas už sportinę bendruomenės veiklą
Tel.: +41 77 22 999 95
El.paštas: saulius@swisstyle.ch

Arūnas Vismantas
Organizaciniai klausimai
El.paštas: litosprey@gmail.com

 

slb valdyba 2016-2018

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page