ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ISTORIJA

Rasos2012Organizuotos Šveicarijos lietuvių veiklos pradžia laikomi 1898 metai, kai Ciuriche studijuojantys lietuviai įkūrė draugiją, pavadintą „Draugystė lietuviškos jaunuomenės„. Sovietinės okupacijos metais Šveicarijos lietuviai aktyviai ir organizuotai kovojo už Lietuvos nepriklausomybės sugrąžinimą.

Po Antrojo pasaulinio karo Šveicarijoje prieglobstį rado apie pusė tūkstančio lietuvių. Tuo metu šalyje buvo apie vienas milijonas pabėgėlių, todėl krašto valdžia ragino juos kuo greičiau palikti šalį. Teisę pasilikti turėjo tik sergantys ar gerai besimokantys aukštųjų mokyklų studentai. Dauguma lietuvių išvyko į JAV, Kanadą, Australiją ir kitas šalis. 1955-56 m. Šveicarijoje liko apie 40-60 lietuvių.

Vokietijoje susikūrus Pasaulio lietuvių bendruomenei (remiantis Lietuvių Charta, kuri buvo priimta 1949 metų birželio 14 d.), Šveicarijos lietuviai vieni iš pirmųjų Europoje įkūrė Šveicarijos lietuvių bendruomenę (ŠLB).

ŠLB įsteigta 1950 metų rugpjūčio 20 d, o Statutas priimtas (bet neįregistruotas) 1952 m. vasario 17 d.

steigiamasis slb susirinkimas

1951 metų vasario 8 d. išleistas pirmasis bendruomenės laikraščio „Šveicarijos lietuvių žinios“ numeris. Po dvejų metų jo leidyba nutrūko, bet 2001 metais vėl buvo atgaivinta.

2003 vasario mėnesį ŠLB buvo užregistruota 170 lietuvių, o 2010 metų duomenimis, Šveicarijoje gyveno pusaštunto šimto lietuviško paso turėtojų.

2006 metų liepą pradėjo veikti Šveicarijos lietuvių bendruomenės internetinė svetainė lietuviai.ch. 2008 metų sausį lietuviai.ch atnaujino savo veidą, 2015 metų birželį svetainė vėl atsinaujino.

Apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimą plačiau ir detaliau galite pasiskaityti buvusios ŠLB pirmininkės Janinos Survilaitės – Vaitkevičienės knygose:

Besidomintys ŠLB istorija gali kreiptis į ŠLB pirmininkę Jūratę Caspersen el. paštu: jurate@caspersen.ch arba į buvusią bendruomenės pirmininkę Janiną Survilaitę – Vaitkevičienę el. paštu: vjanina@bluewin.ch (į p. Janiną taip pat galite kreiptis ir susidomėję aukščiau minėtomis knygomis).

Su ŠLB įsteigimo data susiję straipsniai: