Eidamas 46-uosius metus mirė fizikas, pedagogas, visuomenininkas dr. AUDRIUS ALKAUSKAS.
Tai – labai gerai pažįstamas, ilgesnį laiką Šveicarijoje gyvenantiems lietuviams, fizikas, mokslininkas, buvęs aktyvus ŠLB narys ir ŠLB valdybos narys. Iš reakcijų viešojoje erdvėje matosi, kad ši žinia daugelį labai sukrėtė. Pirmiausia, tai baisi tokio jauno žmogaus netektis. O AUDRIUS buvo ir labai perspektyvus mokslininkas, daktaro disertaciją apsigynęs Bazelio universitete (2006), dirbo Lozanos Federalinės politechnikos aukštojoje mokykloje (2006-2010), po to, ketveriems metams buvo išvykęs į JAV, į Kalifornijos universitetetą (2011-2014), po kurio nutarė sugrįžti ir mokslinę veiklą vykdyti Lietuvoje.

Šveicarijoje AUDRIUS gyveno, mokėsi ir dirbo 2002- 2010 metais. Jis iškart įsiliejo į ŠLB veiklą, organizavo kultūrinius renginius, o tapęs ŠLB valdybos nariu, buvo atsakingas už lietuvišką veiklą prancūziškoje Šveicarijos dalyje. Rengiant ŠLB apybraižų knygą „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ (2009), AUDRIUS pasisiūlė parengti studiją apie savo kraštietį Joną Biliūną, teigdamas, kad su šito rašytojo vardu ir kūryba jis užaugo ir žavisi nuo vaikystės.

AUDRIUS palyginti neilgai gyveno Šveicarijoje, bet jo buvimas tarp mūsų paliko ryškų pėdsaką – šviesų ir gilų pėdsaką. Skaudu patirti, kad jis iškeliavo pas Viešpatį pačiame jėgų žydėjime.


Ilsėkis ramybėje, AUDRIAU. Tebūna tau lengva gimtinės žemėlė…

PASIDALINK

Close Search Window