Europos lietuvių kultūros dienų šventė

Rugsėjo 15-17 dienomis Romuvos pilyje Hiutenfelde skambėjo žalios girios, trypė suktiniai, sukosi rateliai, o prie apvaliojo stalo vyko karštos diskusijos lietuvybės temomis.

Antrus metus rengiamose Europos lietuvių kultūros dienose galingai plakė lietuviška pilies širdis: devyniolika meno kolektyvų iš vienuolikos šalių tris dienas draugavo, repetavo, šoko, dainavo, siūbavo, lingavo, vieni kitus vaišino, vieni kitiems plojo, o po kai kurių ir ašarą braukė.

Šveicarijos lietuvius atstovavo chorasRasa, kurias visi vadino „tos raudonos mergaitės” 🙂

Chorisčių planas dalyvauti kitą vasarą Lietuvoje vyksiančioje jubiliejinei Dainų šventei po šio renginio įgavo dar ryškesnius kontūrus. O 2025 m. laukia Europos lietuvių dienos Belgijoje! Siunčiame didžiausius linkėjimus Belgijos lietuviams ir jau laukiame susitikimo!

PASIDALINK

Close Search Window