Kaune pagerbtas J.Jūraičio atminimas

Gegužės 12 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune vyko buvusio ilgamečio Šveicarijos lietuvių kapeliono, kunigo Jono Jūraičio atminimui skirtas renginys.

Katalikų Teologijos fakultete įvyko konferencija ir buvo atidaryta Kunigo Profesoriaus JONO JŪRAIČIO menė, koplyčioje aukojamos Šv. Mišios ir pristatyta fotografijų paroda.

Šventėje dalyvavo kun. Jūraičio Šveicarijoje įkurto fondo Lietuvos sielovadai remti (Seelsorgestiftung Litauen) trys valdybos nariai, kuriuos Lietuvon lydėjo ŠLB pirmininkė Jūratė Caspersen.

PASIDALINK

Close Search Window