Pirmasis «Šveicarijos lietuvių žinios» numeris išėjo 1951 m. vasario 8 d., kurio Įvado žodyje buvo paskelbtas leidinio tikslas – «apjungti visus tautiečius į tikrą, aktingą lietuvišką bendruomenę, kuri savo ruožtu veikliai dalyvautų viso pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenime». Leidinys turėjo tarnauti «kaipo susižinojimo priemonė» ir būti «jungtis tarp vietinės lietuvių bendruomenės narių».

Kaip neperiodinis leidinys ŠLŽ buvo leidžiamas iki 1953 m. Po 7 numerių jų leidimas buvo sustabdytas. Dėl tolesnės emigracijos lietuvių gretos Šveicarijoje vis retėjo, kol buvo prieita išvados jog «reikia tausoti jėgas ir lėšas, kurių per daug neturime». Sustabdžius ŠLŽ leidybą, Šveicarijos lietuvių bendruomenė «susižinojimo priemone» pasirinko Londone išeinantį savaitraštį «Britanijos lietuvis» ir jame reguliariai skelbė naujienas iš Šveicarijos lietuvių gyvenimo. Vietinėms naujienoms skelbti ŠLB valdyba platino Aplinkraštį.  

«Šveicarijos lietuvių žinios» leidyba buvo atnaujinta ir tęsiama nuo 2001 m. Iš pradžių leistas kaip laikraštis, ŠLŽ kasmet didėjo ir gražėjo. Kaip neperiodinis leidinys iki 2018 m. išeidavo du kartus per metus 250 egz. tiražu.

2019 m. «Šveicarijos lietuvių žinios» tapo metraščiu, išlaikant buvusias rubrikas: reikšmingos datos, ŠLB veiklos atspindžiai, gyvenimas už ŠLB ribų, Šveicarijos lietuvių portretai, naujienos iš Lietuvos atstovybių Šveicarijoje, istorinės ir šiandieninės Lietuvos ir Šveicarijos sąsajos.

«Šveicarijos lietuvių žinios» yra Šveicarijos lietuvių bendruomenės leidžiamas žurnalas. Leidinio redakcija mielai laukia Jūsų originalių, dar niekur nespausdintų straipsnių mūsų rubrikų temomis elektroniniu paštu: slz.lietuviai@gmail.com.

Popierinė leidinio versija yra siunčiama Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariams ir Lietuvos Respublikos atstovybėms Šveicarijoje. Taip pat, Nacionalinei Martyno Mažvydo, Vilniaus Universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir kitoms bibliotekoms bei straipsnių autoriams.

2010 m. ŠLB valdyba nusprendė suskaitmeninti „Šveicarijos lietuvių žinios“ leidinius, kad jie taptų prieinami visiems. Nuo tol galima atsisiųsti laikraščio numerius PDF formatu:

Comments are closed.

Close Search Window