Šveicarijos lietuvių bendruomenė siekia, kad lietuviškai klegėtų patys mažiausi jos nariai, susipažintų su lietuviškomis tradicijomis ir išmoktų švęsti pačias svarbiausias lietuviškas šventes. Tuo tikslu Ciuriche, Berne, Ženevoje ir Bazelyje veikia lietuviški darželiai – mokyklėlės vaikams, kad jie galėtų pabūti lietuviškoje aplinkoje, išmoktų lietuviškų žaidimų, dainelių, susipažintų su lietuvių liaudies ir profesionaliaja kūryba vaikams, sužinotų apie lietuvių kultūrą ir formuotų teigiamą Lietuvos įvaizdį savo sąmonėje ir širdyje.

Lituanistinis darželis – mokyklėlė “ Pagrandukas” Ciuriche veikia nuo 2008 metų.

Jis aplink save buria lietuvių bendruomenę, ugdo lietuviškai kalbančius, kūrybingus, mylinčius Lietuvą ir puoselėjančius savo tautos tradicijas mokinius.

Darželio-mokyklėlės kuratorė: Laura Lipkevičienė

Kontaktai:
El. paštas: pagrandukas.zh@gmail.com
Tel. nr.: +41768303492

Adresas:
Vaikų darželis BAMBOLA, Baumackerstrasse 53, 8050 Ciurichas-Oerlikonas

“Pagranduke” veikia dvi grupės: Mažųjų grupė – 16 vaikų, Mokyklinukų grupė – 15 vaikų.

2023-2024 m.m. grupės „Pagranduke” užpildytos.

Vyresni vaikai mokyklėlėje mokosi rašyti, skaityti, bendrauti lietuvių kalba. Mažųjų grupėje vaikai mokosi žaisdami, daro daug kūrybinių darbelių. Drauge minimos Lietuvos valstybinės šventės, švenčiamos lietuviškos kalendorinės šventės ir, žinoma, kuriamos savos tradicijos.

Pamokėlės vyksta sekmadieniais, vieną kartą per mėnesį, kievienai grupei atskirai nuo 10 iki 13 valandos. Po pamokėlių 13 val. kartu valgomi suneštiniai pietūs.

Susitikimų datos skelbiamos renginių kalendoriuje

Taip pat galite jungtis prie „Pagranduko” grupės Facebooke.

Daugiau apie darželio veiklą galite skaityti čia.

Berno lituanistinis darželis – mokyklėlė „Saulutė” įkurta 2019 m. sausio mėn.

Veiklos tikslai – mokyti jaunąją kartą lietuviškai kalbėti, rašyti, skaityti, dainuoti, žaisti ir kt., kad vaikai pamėgtų lietuvių kalbą ir jos raštą.  Supažindinti, su lietuvių kalbos istorija, kultūra, tradicijomis ir papročiais. Laukiami visi norintys nepamiršti Lietuvos ir lietuvybės.

Darželio vadovė ir mokytoja: diplomuota vaikų pedagogė Kristina Vanagaitė-Sevriugina

Kontaktai: Tel.nr.: +41779984553, el.paštas: kvanagaite@gmail.com

Adresas: Predigergasse 3, 3011 Bern

„Saulutėje” veikia dvi grupės: Mažųjų grupė – 4 vaikai, Mokyklinukų grupė – 8 vaikai. 

Mokyklinio amžiaus vaikai (nuo 6 metų grupė) mokomi lietuvių kalbos rašymo, skaitymo pagal individualiai sudarytas užduotis pagal vaikų lygį. Kas dar nepažįsta raidžių mokosi jas pažinti, o kas pažįsta mokosi toliau lietuvių kalbos gramatikos. Mažieji (iki 6 metų grupė) mokosi kalbėti taisyklingais žodžiais, sakiniais žaidimų ir dainelių pagalba, sekam pasakas, atliekam užduotis atminčiai lavinti, mokomės eilėraštukų.

Pamokėlės vyksta sekmadieniais du kartus per mėnesį, kiekviena grupė atskirai nuo 10.00 – 13.00 val.

Kaina. Metinis mokestis šeimai 100 CHF. Pirmas bandomasis kartas yra nemokamas.

Daugiau informacijos: FB grupėje Saulutė lituanistinis darželis-mokyklėlė Berne www.facebook.com/groups/darzelis

Nebeveikiantys darželiai-mokyklėlės:

Lituanistinė mokyklėlė “Bitutės” įkurta 2021 m. birželio 20 dieną. 

Pagrindinis pamokėlių tikslas – skatinti mokytis lietuvių kalbos per pasaulio pažinimą, Lietuvos istoriją, kultūrą, puoselėjant lietuvybę ir meilę Lietuvai. Tikiu, kad vaikams lengviausia įsisavinti kalbą yra žaidžiant, tyrinėjant ir pažįstant kultūrą. Svarbiausia, kad vaikai atsipalaiduotų, pamirštų kalbos barjerus ir kartu su draugais bendrautų lietuvių kalba. 

Mokyklėlės vadovė: Aušra Klimantavičiūtė LIU

Kontaktai: Tel. nr. +41 78 911 1681, el. paštas: ausrytele@gmail.com

Adresas: Chemin de la Pralay 8A, CH-1294 Genthod. Centre Taoïste de Médecine Traditionnelle Chinoise SAN BAO DAO patalpose. 

Užsiregistravę 15 vaikučių. 

Pamokėlių laikas – kiekvieną šeštadienį 10-12 val. 

Pamokėlėse naudojamos Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos mokymosi programos ir priemonės.

2024 m. sustabdė veiklą.

Bazelio lituanistinis darželis – mokyklėlė „Boružėlė” įsikūrė 2021 m. birželio mėn. 

Pagrindinis pamokėlių tikslas – mokintis lietuviškų dainelių, skaičiuočių, eilėraštukų, aptarti dienos temą, platinti žodyną bei ruoštis valstybinėms ir kalendorinėms šventėms.

Vadovė: Monika Hunn

Kontaktai: Tel. nr. +41 77 487 4861, el. paštas: monika.stasiukenaite@gmail.com

Pamokėlių laikas – vieną sekmadienį per mėnesį 10 – 12 val.  

Kviečiami 3 – 7 m. vaikučiai su tėveliais.

Kaina. Mokestis šeimai pusmečiui CHF 100. 
 
2024 m. sustabdė veiklą.

 Lituanistinis darželis – mokyklėlė „Ratas” Ženevoje

Veikė 2008-2015 metais. Įkurtas 2008 m. vasario 3 d. 

Steigėjos – Kristina Seggewiss ir Eglė Kačkutė.

Rato” pamokėlių aprašai

Lituanistinė mokyklėlė „Lituanica” Ciuriche

Veikė 2005-2008 metais.

Steigėjos: Jūratė Caspersen ir Diana Brunner.

Comments are closed.

Close Search Window