Informacinis renginys naujai atvykusiems

Seebacherstrasse Seebacherstrasse 3, Zürich

Kviečiame naujai atvykusius į Šveicariją lietuvius į informacinį renginį, kurio temos: integracija, darbo paieška, šeimos politika, švietimas ir profesinis mokymas, socialinė ir sveikatos apsauga.

10CHF

Lietuviškais pėdsakais Lugane ir Lugano ežero pakrantėmis

Lugano

Pilietinis-kultūrinis-pažintinis renginys, bendradarbiaujant su Jurgio Šaulio draugija. Luganas Šveicarijoje lietuviams pirmiausia siejasi su dviejų 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarų - dr. Jurgio Šaulio ir prelato Kazimiero Stepono Šaulio - gyvenimo, […]

Comments are closed.

Close Search Window