Lietuviškais pėdsakais Lugane ir Lugano ežero pakrantėmis

Lugano

Pilietinis-kultūrinis-pažintinis renginys, bendradarbiaujant su Jurgio Šaulio draugija. Luganas Šveicarijoje lietuviams pirmiausia siejasi su dviejų 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarų - dr. Jurgio Šaulio ir prelato Kazimiero Stepono Šaulio - gyvenimo, veiklos ir iškeliavimo Amžinybėn vieta. Seselių brigitiečių namuose Casa Santa Birgitta, kur paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius praleido prelatas Kazimieras Steponas Šaulys, jo buvusiame kambaryje 2011 […]

Comments are closed.

Close Search Window