Lietuviškais pėdsakais Lugano ežero pakrantėmis – ATŠAUKTAS

Spa 3

Renginys atšauktas dėl koronaviruso, bet tikimės, kad situacijai sunormalėjus, jis įvyks 2021 metais. *** Pilietinis-kultūrinis-pažintinis renginys, bendradarbiaujant su Jurgio Šaulio draugija. Luganas Šveicarijoje lietuviams pirmiausia siejasi su dviejų 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarų - dr. Jurgio Šaulio ir prelato Kazimiero Stepono Šaulio - gyvenimo, veiklos ir iškeliavimo Amžinybėn vieta. Seselių brigitiečių namuose Casa Santa Birgitta, […]

Berno lituanistinio darželio “Saulutė” susitikimas

Spa 18

Berno lituanistinės mokyklėlės “Saulutė” pamokėlės

Spa 25

Sambūrio “Aktyvūs vaikai” sueiga

Spa 25

Ciuricho lituanistinio darželio-mokyklėlės „Pagrandukas“ susitikimas

Spa 25 - Baumackerstrasse 53

Ciuricho Lietuviškos knygos klubo vakaronė

Lap 6 -

Aptarsime Laimos Lavastės „Rytojaus niekada nebus“ (2019)

Sambūrio “Aktyvūs vaikai” sueiga

Lap 15

Berno lituanistinio darželio “Saulutė” susitikimas

Lap 15

Ciuricho lituanistinio darželio-mokyklėlės „Pagrandukas“ susitikimas

Lap 22 -

Berno lituanistinio darželio “Saulutė” susitikimas

Gru 6

Sambūrio “Aktyvūs vaikai” sueiga

Gru 6

Berno lituanistinės mokyklėlės “Saulutė” pamokėlės

Gru 20
Close Search Window