Šveicarijos lietuviai rinkosi Brige /Naterse pagerbti kun. Jono Jūraičio atminimą

Spalio 27-29 d. Šveicarijos lietuviai rinkosi Brige /Naterse į jau tradiciniu tapusį susitikimą  Valė kantone, pagerbti ilgamečio Šveicarijos lietuvių kapeliono kun. Jono Jūraičio (1926- 2010) atminimą.

Šiais metais prie mūsų prisijungė diplomatai iš LR Nuolatinės atstovybės Ženevoje, svečiai iš Lietuvos ir fondo Seelsorgestiftung Litauen valdybos nariai. Šv. Mišias už kun. Joną Jūraitį ir visus lietuvių tautos mirusiuosius Šv. Mauricijaus bažnyčioje Naterse aukojo kun. dekanas Paul Martone drauge su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu ir Kauno kunigų seminarijos rektoriumi kun. Liutauru Vilėniškiu.

Šeštadienį kun. J. Jūraičio fondo valdyba padovanojo lietuviams žygį į Valė kalnus kaip padėką už įspūdingą jų viešnagę Lietuvoje gegužės mėnesį, kai buvo VDU Teologijos fakultete atidaryta kun. Jono Jūraičio vardu menė.

Sekmadienį mūsų grupelė aplankė kun. Jūraičio kapą, dalyvavo Šv. Mišiose Gluringeno bažnytėlėje. Savaitgalio susitikime dalyvavo daugiau nei trys dešimtys tautiečių iš Valė, Ciuricho, Bazelio, Ženevos ir kitų vietovių.

 

PASIDALINK

Close Search Window