ŠLB statutas, patvirtintas visuotiniame susirinkime reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma, įsigaliojo 2006 m. vasario 18 dieną ir pakeitė iki tol galiojusį statutą, priimtą 2001 metų vasario 18 dieną.

Su ŠLB statutu galite susipažinti lietuvių ir vokiečių kalbomis:

ŠLB statutas lietuvių kalba

ŠLB statutas vokiečių kalba

Comments are closed.

Close Search Window