Dr. V. Dargužo atminimo renginiai Lietuvoje

Tuos, kurie lankysis Lietuvoje, kviečiame sausio 6 d. į Vilniaus universiteto garbės daktaro, bibliotekos globėjo ir mecenato dr. Vaclovo Dargužo (1920-2009) gimimo 100-mečiui skirtą renginį. Jis vyks Vilniaus Universiteto bibliotekos Baltojoje salėje.

O sausio 7 d. 100-ųjų gimimo metinių minėjimo metu Voveriškių mokykloje bus atidaryta ŠLB kilnojamoji fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“. Minėjimuose dalyvaus trys V. Dargužo šeimos nariai – žmona, sūnus ir anūkė. Minėjimai atviri. Kviečiame.

Dr. Vaclovas Dargužas (Andreas Hofer, 1920-2009) su Antro pasaulinio karo pabėgėlių banga buvo nublokštas į Šveicariją ir joje nugyveno visą savo gyvenimą. Medicinos mokslų daktaras, veterinarijos gydytojas. Su šveicare žmona Ruth užaugino tris sūnus. Vienas iš Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės kūrėjų, ilgametis vicepirmininkas, pirmininkas. Išleido atsiminimų knygą „Mylėsi Lietuvą iš tolo…“. Už didžiulį ir vertingą senų žemėlapių ir dokumentų rinkinį, padovanotą Vilniaus universiteto bibliotekai, dr. Vaclovui Dargužui buvo suteiktas Vilniaus Universiteto Garbės daktaro vardas.

Voveriškių mokykloje yra įrengta Vaclovo Dargužo klasė, kasmet įteikiama jo vardo premija nusipelniusiam mokyklos mokiniui. Dr. V. Dargužo valia, palaidotas savo gimtajame krašte, Šiaulių Donelaičio kapinėse.

PASIDALINK

Close Search Window