Aukos skulptūrai„PASAULIO LIETUVIŲ ANGELAS“

Dar teberenkame aukas skulptūrai „PASAULIO LIETUVIŲ ANGELAS“.

Tai – Pasaulio lietuvių bendruomenės, šiandien jungiančios tautiečius 55 šalyse, dovana, minint PLB 65- ąsias įkūrimo metines. Šiai sukakčiai paminėti PLB XVII Seimas nutarė Angelų kalvoje (Trakų r.) pastatyti koplytstulpį „Pasaulio lietuvių angelas“. 

Lėšos skulptūrai yra renkamos kraštų lietuvių bendruomenėse. 

Kviečiame Šveicarijos lietuvius prisidėti prie šios dovanos Lietuvai. Bendruomenės, paaukojusios 1000 ir daugiau eurų bus pagerbtos koplytstulpio atminimo lentelėje.  Aukojant, prašome pažymėti Angelui. Aukas rinksime iki gegužės 1d. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems jau paaukojusiems ir kviečiame daugiau ŠLB narių prisijungti prie akcijos.

Mes dar nepasiekėme savo tikslo. Dėkojame iš anksto. 

PASIDALINK

Close Search Window