Lietuvių kultūros diena „Lietuviai Leysin’e“

samuolis2Kviečiame pratęsti šių metų Joninių šventę neeiliniame ŠLB renginyje birželio 28 dieną: Lietuvių kultūros diena „Lietuviai Leysin’e“, skirta Ramūno Bytauto ir Antano Samuolio atminimui.

Ramūnas Bytautas (1886-1915) – yra vienas iš pirmųjų Lietuvos profesionalių filosofų. Gimęs (1886.08.22) nutautusių lenkakalbių žemaičių bajorų Bytautų šeimoje (d. Drobūkščiai, Varnių valsčiuje) ir iki studijų Maskvos universitete nekalbėjęs lietuviškai, Romanas Bytautas nusprendė eiti tautiškumo gaivinimo keliu. Išmoko lietuviškai, susilietuvino vardą ir gilinosi į tautos esmės, savimonės klausimus bei nacijos formavimosi principus, kalbą laikydamas svarbiausiu tautos požymiu. Iškeldamas ir sureikšmindamas lietuvybę, Ramūnas Bytautas palaikė lietuvių valstybingumo siekius, formavo lietuvių inteligentijos pasaulėžiūrą ir teigė, kad tauta gali būti gyvybinga tik savo kalbos dėka ir puoselėdama savo kultūrą. Susirgęs kaulų džiova R. Bytautas gydėsi Druskininkuose, po to – Italijoje ir nuo 1914 m. balandžio – Šveicarijoje. Nesulaukęs net 29-rių, 1915 m. birželio 22 d. mirė. Palaidotas Leysin‘o kapinėse. Buvęs kapas Nr. 209 neišlikęs.

Antanas Samuolis (Samulevičius) (1899- 1942) – neeilinė XX a. Lietuvos tapybos figūra, priklausiusi maištingajai menininkų „Ars“ grupei. Jis gimė 1899 m. birželio 3d. Puišiuose, Raseinių rajone, studijavo Kauno meno mokykloje Justino Vienožinskio studijoje. Iš savo amžininkų A. Samuolis išsiskyrė plačia jausmų skale, kuri siekė nuo lyrikos iki tragizmo, ir iki grotesko. Antano Samuolio kūrybos kelias tęsėsi tik apie 7 metus. Jo palikimas negausus, apie 60 kūrinių, bet jo darbai ir pasaulėžiūra turėjo didelės įtakos amžininkų ir vėlesnių menininkų tapybai. Vos tik pradėjus savarankišką kūrybą, A. Samuolį užklupo šeimos liga – tuberkuliozė. Sveikatai pablogėjus ir Dailininkų sąjungai tarpininkaujant, Samuolis 1939 m. vasarą išvyko gydytis į Šveicariją. Mirė nesulaukęs 43 metų. Palaidotas Leysin‘o kapinėse, kapas neišlikęs.

Ramūnas Bytautas ir Antanas Samuolis atvyko į Šveicariją gydytis tuberkuliozės į tuo metu žinomiausias TB sanatorijas Šveicarijos kalnuose ir puoselėjo viltis pasveikti. Deja, liga buvo nuožmesnė už jų viltis. Vieną – mirtis pakirto Pirmojo pasaulinio karo metu, kitą – Antrojo pasaulinio karo metu. Tai, greičiausiai, ir nulėmė, kad jų kūnai nebuvo susigrąžinti į Lietuvą. O pagal Šveicarijos tvarką po 25-30 metų kapai yra naikinami, ypač tų, kurių neprižiūri mirusiųjų šeimos. Taip dingo abiejų Lietuvai nusipelniusių  žmonių paskutinio atilsio vietų atžymos.

Pažymint Antano Samuolio reikšmę Lietuvos tapybos raidai, nuo 1994 m. Lietuvoje vyksta tarptautiniai dailininkų simpoziumai (plenerai). Jų tikslas yra suburti profesionalius menininkus kūrybiniam darbui, skatinti novatoriškumo paieškas tradicinėje molbertinėje tapyboje bei priminti meno pasauliui apie A. Samuolio reikšmę ir vietą lietuvių tapyboje. Daugelio šių plenerų kuratorius – Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys.
Šiemet sukanka Ramūno Bytauto 100-osios mirties metinės. Ta proga, Šveicarijos lietuvių bendruomenė, talkinant vietinei Leysin‘o kultūros puoselėtojai p. Véronique Bernard ir bendradarbiaujant su Lietuvos menininkais, 2015m. birželio 28 d. rengia Ramūno Bytauto ir Antano Samuolio atminimo pagerbimo renginį  „Lietuviai Leysin‘e“.

Renginio programa:

I dalis. 15.00-17.00 val. Svečių namai „Les Airelles“ (Avenue Secrétan 10, Leysin)  lietuvių kalba. Minėjimas ir atminimo lentelių atidengimas ant Leysin‘o kapinių akmeninės sienos.

II dalis. 18.00-21.00 val. Lietuvių kultūros diena „Lietuviai Leysin‘e“. Belle Epoque campus, Leysin American school in Switzerland (buvęs Grand Hotel), anglų ir prancūzų kalbomis. Tapybos ir fotografijų paroda „Nuostabios Leysin‘o apylinkės“, lietuvių liaudies muzika, šokiai ir dainos, lietuviškų vaišių aperityvas.

Dalyvauja:

Lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Baltija“ (Švedija), vadovė Jurga Laurenčikienė

Lietuvių folkloro tradicinė kapela „Ratilai“ (Lietuva), vadovas Darius Mockevičius

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus menininkai – Gintautas Vaičys ir Eva Pohlke.

Renginio partneriai: Leysin American school in Switzerland (www.las.ch).

Pagerbiant Antaną Samuolį, visi šventės dalyviai apsistos svečių namuose „Les Airelles“. Šiame name praeitame amžiuje buvo TB sanatorija, kurioje gydėsi Antanas Samuolis. Čia vyks ir mūsų minėjimas. II renginio dalis vyks buvusiame Grand Hotel didžiojoje salėje, kuriame gyvendavo besigydančių TB sanatorijose pacientų šeimos ir lankytojai.

Dar yra vietų birželio 28 d. nakvynei už 45.00 SFr. žmogui/nakčiai su pusryčiais ir mokesčiais svečių namuose „Les Airelles“. Galima užsirezervuoti iki birželio 10 d. jurate@caspersen.ch  arba tiesiogiai www.airelles.ch, pažymint „Participant Lithuanian Culture day”.

Ketinančius dalyvauti renginyje prašome pranešti jurate@caspersen.ch iki birželio 24 d.

samuolis1samuolis2

 

 

PASIDALINK

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Search Window