Meno konkursas vaikams

Kviečiame užsienio lietuvių vaikus dalyvauti meninės kūrybos darbų konkurse, kurį organizuoja viešoji įstaiga „Ars Major“, „BALTIC ECO THINGS d’Art Design Baltic Group“ ir Dailės mokytojų asociacija.

Konkurso temos: „Mano gamtos sapnai“ ir „Aš ir mano pajūris“.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos, įskaitant ir užsienio lietuvių, vaikams ir jaunimui dailės kalba išreikšti savo santykį su gamta, skatinti juos pažinti gimtąjį kraštą, kultūros ir gamtos paveldą, meninės raiškos kalba atskleisti Lietuvos gamtos grožį.

Konkurso dalyviai bus skirstomi į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama, vertinant konkurso dalyvių atsiųstus kūrybinius darbus:

• I amžiaus grupė – 4 – 6 metų;

• II amžiaus grupė – 7 – 10 metų;

• III amžiaus grupė – 11 – 14 metų;

• IV amžiaus grupė – 15 – 18 metų.

Norintys dalyvauti konkurse turi iki 2021 m. kovo 30 d. užpildyti registracijos formą: ttp://bit.ly/3jehlnd.

Konkurso dalyviai meninės kūrybos darbus, pateiktus pagal organizatorių reikalavimus, gali atsiųsti iki balandžio 15 d. el. p.: betadbg@gmail.com.

Atkreipiame dėmesį, kad konkursui teikiami darbai turi atitikti darbams keliamus reikalavimus. Daugiau informacijos ir apie konkurso sąlygas skaitykite konkurso nuostatuose.

Darbų nuotraukos bus eksponuojamos Dailės mokytojų asociacijos Facebook puslapyje (https://www.facebook.com/daileirmokykla/) ir www.betadbg.com.

Konkurso partneriai: Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos jūrų muziejus, KTU, UKM, Klaipėdos I. Kanto viešoji biblioteka.

Jūsų – Užsienio lietuvių departamentas

PASIDALINK

Close Search Window