Netekome Angelės Gegeckienės

Šveicarijos lietuviai neteko ilgametės ŠLB narės ir bendruomenės Garbės narės ANGELĖS GEGECKIENĖS. Jos gyvybė užgeso Ciuricho Waidspital ligoninėje 2020 m. spalio 24d., einant 97-iuosius metus.

Angelė Kuzmickaitė gimė Rokiškyje 1923m. gruodžio 15d. (pagal dokumentus – gruodžio 22d.). Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, su vyru Vladu Gegecku 1944 m. liepos 7d. traukiniu iš Kauno pasitraukė į Vakarus. Pietų Vokietijos Messkirch miestelyje praleido 10 mėnesių verčiantis pagalbiniu darbu, kol 1945m. balandžio pabaigoje su karo pabėgėlių banga pateko į Šveicariją. Pirma stotelė – Adlisvilio pabėgėlių stovykla. Po kelių savaičių, gegužės 15d, gimė sūnus Algimantas. Antroji stotelė – lietuvių pabėgėlių stovykla Yverdone. Netrukus diagnozuota tuberkuliozė atskyrė Angelę nuo vyro ir kūdikio kol ji gydėsi Davos sanatorijose. Tik po penkerių metų vėl susijungusi, šeima apsigyveno
Ciuricho mieste. Angelė dirbo knygų ryšykloje.

Visa Gegeckų šeima buvo aktyvūs Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariai. Angelė ilgus metus buvo bendruomenės revizore, vėliau ŠLB valdyboje buvo atsakinga už finansus. Gegeckų šeimos karo pabėgėlių statusas baigėsi 1963 m. gavus Šveicarijos pilietybę.

Po ilgos sunkios ligos 1987 m. mirė Angelės vyras. Likusį gyvenimą ji gyveno džiaugdamasi sūnaus Algimanto šeima – anūku ir dviem anūkėmis, o vėliau ir penkiais proanūkiais.

Nuo 2006 m. ji gyveno Ciuricho Limmat senelių namuose. Laiminga švęsdavo savo gimtadienį du kartus: tikrąją dieną su šeima ir oficialiąją – su senelių namų personalu ir gyventojais.

Angelė Gegeckienė niekad neatitrūko nuo lietuvių bendruomenės; ją rėmė, lankėsi Vasario 16-osios šventėse ir kituose kultūriniuose bei istorinės atminties renginiuose. Nei gyvenimo metai, nei jų našta Angelės neprislėgė, ji visad buvo geros nuotaikos, ypatingai draugiška, tolerantiška ir taktiška.

2020m. spalio 11d. Angelė Gegeckienė nelaimingo kritimo metu sunkiai susilaužė koją. Nežiūrint greitos pagalbos ir operacijos, 97-uosius einančiai Angelei pritrūko gyvybinės energijos sugrįžti į gyvenimą. Spalio 24 d. jos kilnus gyvenimo kelias nutrūko šioje žemėje, bet ne ją pažinojusių atmintyje.

Telydi JĄ šviesa!

Velionė bus laidojama siaurame šeimos rate ir atguls amžinojo poilsio tose pačiose, kaip ir jos vyras, Ciuricho Schwandenholz kapinėse.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdinčiai sūnaus dr. Algimanto Gegecko šeimai, anūkams, proanūkiams ir artimiesiems.

Užuojautoms:
Algimantas Gegeckas, Dr. med
Jurastrasse 8a, 5210 Windisch
Tel. 056 441 47 88
El. paštas: algimantas.gegeckas@hin.ch

ŠLB pirmininkė Jūratė Caspersen

PASIDALINK

Close Search Window