2005 m. išleistoje J. Survilaitės knygoje „Alpių lietuviai“ („Die Alpenlitauer“) atsispindi lietuvių bendradarbiavimo su Šveicarija istorija nuo XVI amžiaus iki šių dienų, gausu nuotraukų ir dokumentų kopijų.

alpiu lietuviaiPirmoji dalis primena senosios kartos žymius tautiečius, tokius kaip filosofą St. Šalkauskį, Maironį, V. Mykolaitį-Putiną, Šatrijos Raganą, M. Pečkauskaitę, J. Biliūną, S. Nėrį ir kitus, kurie savo pėdsakus žydinčių Alpių krašte įmynė iki XX a. vidurio.

Antroji dalis pristato Šveicarijos lietuvių bendruomenės 50-ties metų veiklą, žymias bendruomenės asmenybes.

Trečiojoje dalyje savo įspūdžius pasakoja po 1990-jų metų į Šveicariją atvykę dabartiniai lietuviai – emigrantai.

Comments are closed.

Close Search Window