Po Jubiliejinis „Šveicarijos lietuvių žinių“ numeris leidinio 2011 metais kai kuriems bendruomenės nariams kilo abejonių dėl ŠLB įsteigimo datos. ŠLB valdyba nusprendė užsakyti tyrimą pas istorijos ekspertus, kreipdamasi į Lietuvių išeivijos instituto mokslininkus. Štai tyrimo rezultatai, išsklaidantys bet kokias abejones.

Tyrimas taip pat patvirtino, kad Šveicarijos lietuvių bendruomenė yra vieną seniausių lietuvių bendruomenių, pradėjusių burtis dar prieš „Lietuvių Chartijos“ paskelbimą 1949 m. birželio 14 d.

Lietuvių chartija“ – VLIKo paskelbtas dokumentas, išreiškiantis lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principus, kurių pagrindu buvo kuriama Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir jos sudėtinės dalys – kraštų Lietuvių bendruomenės“.

Comments are closed.

Close Search Window