visada tolimi niekada svetimiJ. Survilaitės knyga „Visada tolimi, niekada svetimi” (2011) – tai apybraižos – portretai apie senąją Šveicarijos lietuvių emigrantų kartą, jos šviesuolių likimus, darbus, pasišventimą Lietuvai.

 

 

Knygoje rasite:

 • Magiškų peizažų dailininkė /apie J. Katiliūtę/
 • Baltijos švyturio šauksmas /interviu su N. Prielaida/
 • Amžinybės švieselės /apie lietuves-vienuoles/
 • Šiaurietiškų dialogų sklidini šokiai /apie J. Stasiulienę/
 • Nuospaudos ant smegenų / apie1987 m.TV laidą Ženeva-Vilnius/
 • Ten, kur tebeliūdi lietuviški smūtkeliai /apie J. Savickį/
 • Kur “spinduliai Lemano veidą glosto” /apie A. Koniukovą/
 • Gyvenimas laikinume /interviu su A. Gegeckiene/
 • Didžiosios paslapties galia /atsiminimai apie G.Stanulį/
 • Juodosios Madonos palaiminimas / ELSS Šveicarijoje/
 • Aš diemedžiu žydėsiu /interviu su A.Kušliu/
 • Tarp dviejų tremčių / apie Eleną Vaitkevičienę/
 • Gražaus atminimo blyksniai / apie A. Kaestli-Augevičiūtę/
 • Likimo nublokštas / apie prof. A. Naraką/
 • Vidinės ramybės pranašas /apie prof. J. Juraitį/
 • Lietuvos sporto legenda /apie Eleną Garbačiauskienę/
 • Išskirtinė pabėgėlio dalia /apie dr. V. Dargužą/
 • Baltasis raitelis /iš dr. A. Geručio dienoraščių/

 

Comments are closed.

Close Search Window