Teikiama parama studijuojantiems Lietuvoje užsienio lietuviams

Valstybinis studijų fondas kviečia Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančius užsienio lietuvius nuo 2022 m. sausio 24 d. iki 2022 m. vasario 20 d. teikti paraiškas valstybės paramai 2022 m. pavasario semestre gauti.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir / ar socialinė išmoka.

  • Stipendijos mėnesinis dydis 136,50 Eur.
  • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2022 m. pavasario semestre, nuo 2022 m. sausio 24 d. iki 2022 m. vasario 20 d. privalo:

  1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (https://parama.vsf.lt/login.aspx).
  2. dėl paramos kreipiantis pirmą kartą, pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje).
  3. norint gauti socialinę išmoką, pateikti socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui išsiųsdamas paštu, palikdamas pašto dėžutėje prie pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius (ant pašto dėžutės yra užrašas „VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS“) arba pateikdamas elektroniniu paštu fondas@vsf.lt.

Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu +370 658 30997, el. paštu aldona.valatkeviciute@vsf.lt bei Fondo interneto tinklapyje https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose norintiems studijuoti užsienio lietuviams taikomos lengvatos – stojantiesiems pridedami vienas arba du papildomi konkursiniai balai. Daugiau informacijos besidomintiems studijų Lietuvoje galimybėmis galima rasti: https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/noriu-studijuoti bei https://studyin.lt/.

PASIDALINK

Close Search Window