Vytauto žemė lankėsi Ciuriche gegužį

Gegužinis Ciuricho knygų klubo susitikimas, kaip priklauso jazminų žydėjimo ir galingų emocijų metui, buvo karštas ir svaigus. Šalia mūsų sėdėjo Vytauto Ona ir Sofija iš V. Malūko “Vytauto žemės”, o kampe tarp užuolaidų slėpėsi neapsisprendęs, ar dalyvauti vakarėlyje Jogaila.

Pro atvirus langus veržėsi varpai ir rožės, pagal pagoniškus knygoje minimus ritualus laužoma juoda lietuviška duona, barstoma druska… O diskusijos kunkuliavo, tekėjo kaip lava skanumynais ir gaivumynais nukrautais stalais, žiežirbos lakstė po visą karališkų Vytauto Didžiojo paveikslų pilną erdvę… Jei jau išsigandai, tai žinok, nieko neįprasto čia nebuvo, taip praktikuojama knygų klubo terapija. Nesvarbu kas slegia, nesvarbu, kaip jautru – iškalbi, ir viskas įgauna aiškumo, kas nereikšminga – išsisklaido kaip dūmai vėjyje, kas vertinga – lieka istorinėje ir gurmaninėje atmintyje. Knygos klubas linki gražios vasaros ir jau nekantriai laukia rugsėjo susitikimo su visų mylimu gamtos fotografu Mariumi Čepuliu!

PASIDALINK

Close Search Window